Startsida

Sunserödsberget

Beskrivning


Södra delen av Kärnsjöns västra strand. Skogsstig, 500 meter , med några meters brantare berghäll på slutet. Med en liten avstickare söder ut från stigen kommer man fram till en torplämning, Hällan, Stubberöd. Där kan man fortfarande finna kulturväxter från den tid torpet var bebott.

Sunserödsberget är redovisat som utsiktspunkt, 100 meter över havet,  i guiden över Nordsjöleden/Bohusleden etapp 17. På toppen har man utsikt över Kärnsjöns södra del, som ligger c:a 50 m.ö.h.

Leden till utsiktsplatsen är märkt på samma sätt som Bohusleden (rödorange förg).
Parkering kan ske mitt emot leden, vid infarten till Heevattnet.

Leden underhålls av Friluftsfrämjandet i Sörbygden.
 
 

Vägbeskrivning


På vägen mellan Harska och Mögärde, väster om Kärnsjön i höjd med Heevattnet och utefter Nordsjöleden/Bohusledens etapp 17, ligger den här skogsstigen in mot utsiktsplatsen med utsikt över södra delen av Kärnsjön. Stigen är utmärkt med enklare skyltanvisning (Utsikt500 m ). för övrigt är leden till utsiktsplatsen märkt på samma sätt som Bohusleden.

WGS 84              N 6497497,  E 1257309
NRT90                N58° 31,948',  E 11° 38,240')

Sidansvar:JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-05

Handgjord väg till torpet Hällan, Stubberöd. Foto Rune Andersson

Handgjord väg

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-05 | Om webbplatsen