Startsida

Ungdomssamverkan

Förstudie

LEADER Ranrike finansierade hösten 2010 en förstudie. Där en samverkan mellan Munkedals kommun, Naturbruksgymnasiet, Svenska Kyrkan, föreningslivet och näringslivet kom till stånd.

Ungdomssamverkan

Är ett projekt för att skapa en mötesplats för ungdomar i Munkedal. Projektet finansieras av LEADER Ranrike och Länsstyrelsen.

En projektledare och en fritidsledare är anställda i projektet.
Projektperiod del 2, 20110901-20120301

Utredning om Allaktivitetshus

Munkedals kommun har en ambition att skapa ett allaktivitetshus och att projektet Ungdomssamverkan skall lyftas in i denna verksamhet.

Hur ett allaktivitetshus skall utformas och drivas är inte klart. Ungdomar och allmänhet bjöds tidigt in till ett rådslag för att diskutera vilka behov, möjligheter och lösningar som finns.

Ett allaktivitetshus är tänkt att vara en plats där flera olika grupper i samhället kan träffas.

Ungdomar har en självklar plats där eftersom de många gånger saknar en samlingslokal. Vilken ungdomsverksamhet som ska finnas i huset kan variera från ordnade aktiviteter till att bara erbjuda en plats att vara. Men även vuxna och äldre kan ges möjligheter att samlas och eventuellt ordna träffar eller aktiviteter. Att de olika generationerna möts kan vara ett utbyte för alla.

EU logotyp
Ranrike logotyp
Leader logotyp

Sidansvar: Catharina Sundström
Senast uppdaterad 2016-04-08

Kontakt

Catharina Sundström
Folkhälsosamordnare

Telefon 0524-181 71

Rådslag om Allaktivitetshus

Rådslag om Allaktivitetshus

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-08 | Om webbplatsen