Munkedals kommunvapen

Meny

Skicka förslag

Ett papper med en penna som ligger på pappret.

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i kommunen får väcka ett ärende i fullmäktige (medborgarförslag).

 

Ett medborgarförslag:

  • ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.
  • namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.
  • får inte ta upp flera olika ämnen

 

Föreningar, sammanslutningar, råd eller andra organisationer kan inte väcka medborgarförslag. Däremot kan det anges i förslaget att det har stöd av exempelvis en organisation eller en förening.

 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas om det ryms inom fullmäktiges befogenhetsområde. Fullmäktige kan besluta att ärendet får avgöras av nämnd.

 

Förslagsställaren har möjlighet att göra en presentation av sitt medborgarförslag, om max 5 minuter, i samband med att det anmäls till fullmäktige.

Medborgarförslaget ska om möjligt handläggas så att det kan avgöras inom ett år från det att du lämnade in förslaget.

 

När ditt medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, får du som förslagsställare underrättelse. Man har inte rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas.

 

Medborgarförslaget lämnar du antingen till kommunens kansli, eller vid fullmäktiges sammanträde.

 

Bra att veta: När du lämnar in ditt förslag till kommunen blir det en allmän offentlig handling som alla som vill kan ta del av.

 

Förslaget skickas till:
Munkedals kommun
455 80 Munkedal

 

eller som inskannat dokument till:

munkedal.kommun@munkedal.se

Senast ändrad: 2017-12-07

Linda Ökvist

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

0524-180 00

munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

Sociala Medier

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.