Startsida

Arbetsspåret

Arbetsspåret är jobbfokuserat utifrån deltagarnas behov och förutsättningar. Deltagarna står olika nära arbetsmarknaden och har en individuellt utformad genomförandeplan som passar den enskilde individen.

Du blir erbjuden

  • En kompetensutvecklingsplan som tydliggör vad i stegen som för dig framåt
  • Hjälp att söka jobb och praktikplatser
  • Hjälp att utforma ett CV
  • Friskvårdsaktiviteter
  • Studiebesök som anpassas utifrån gruppens behov och önskemål
  • Företagspresentationer och samhällsinformation
  • Eget intresseområde som till exempel kan vara körkortsteori
  • Coachsamtal som en röd tråd hela vägen
  • Ett intyg när du slutar

Mål


Varaktig egen försörjning genom arbete, studier, starta eget eller kooperativ verksamhet.

Vad händer mer i Arbetsspåret?


Paralellt med att deltagaren arbetar med sin genomförandesplan ingår även praktisk verksamhet som bl.a. består av återbruket och övrig produktion.

Arbetsgång


För att delta i kommunala arbetsmarknadsinsatser med målet att få arbete på den öppna arbetsmarknaden ska deltagarna vara anmälda på arbets-förmedlingen som arbetssökande.

Ansvarig socialsekreterare kontaktar arbetsmarknadskonsulenten och därefter bestäms tid för ett trepartssamtal. I trepartssamtalet ska syftet med insatsen klargöras, en planering där insatserna ska framgå och uppföljningar.

Sidansvar: Emma Torén
Senast uppdaterad 2016-09-12

Kontakt

ARBETSMARKNADSENHETEN

Arbetsspåret finns på:

Bruksvägen 6
Praktiska (1:a våningsplan Pipfabriken)
Paviljongen (baksidan Praktiska genom de vita grindarna bredvid återvinningen)
Vägbeskrivninglänk till annan webbplats (www.hitta.se)

Kontaktperson:

Arbetsmarknadskonsulent
Wivi-Anne Wiedemann 
Telefon: 0524-183 79
E-post: wivi-anne.wiedemann@munkedal.se
 
Postadress: Munkedals kommun, Arbetsmarknadsenheten, 455 80 Munkedal

Arbetsmarknadsenheten, Bruksvägen 6

Arbetsmarknadsenheten, Bruksvägen 6

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-09-12 | Om webbplatsen