Startsida

Jobb- och utvecklingsgarantin sysselsättningsfasen (Job:en SSF)

 

Vad är Job:en SSF?

Efter 450 ersättningsdagar går man in i Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas. Då kan du från Arbetsförmedlingen erbjudas en praktikplats via Arbetsmarknadsenheten i en av Munkedals kommuns verksamheter med arbetsuppgifter som annars inte skulle utföras och som kan ses som kvalitetshöjande.

Genom aktiviteten får du en möjlighet att skaffa dig erfarenheter, meriter och färska referenser.

Varje aktivitetsperiod får pågå i högst två år. Du ska under denna tid fortsätta att söka arbete med stöd av oss på Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen samt ha regelbundna kontakter med din arbetsmarknadskonsulent på Arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlare. 

Ersättning och försäkringsskydd

Under tiden i aktiviteten kan du, om du uppfyller villkoren, få aktivitetsstöd från Försäkringskassan. I de fall som aktivitetsstöd inte utgår kan du, om du uppfyller villkoren, få försörjningsstöd från kommunen. Du är försäkrad för arbetsskada, sveda och värk med mera.

Aktivitetens omfattning

Aktiviteten ska motsvara den tid som du står till förfogande för arbete.

Sidansvar: Emma Torén   
Senast uppdaterad 2016-09-12

Kontakt

ARBETSMARKNADSENHETEN

Job:en SSF finns på:

Bruksvägen 6
Praktiska (1:a våningsplan Pipfabriken)
Paviljongen (baksidan Praktiska genom de vita grindarna bredvid återvinningen)
Vägbeskrivninglänk till annan webbplats (www.hitta.se)

Kontaktperson:

Arbetsmarknadskonsulent
Emma Torén 
Telefon: 0524-181 16
E-post: emma.toren@munkedal.se
 
Postadress: Munkedals kommun, Arbetsmarknadsenheten, 455 80 Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-09-12 | Om webbplatsen