Startsida

Kommunens ekonomi

Driftbudgeten för kommunens verksamheter, exklusive de kommunala bolagen, ligger på 614 miljoner kronor för 2017.

Kommunstyrelsen har 99 % av kommunens budget. Den sista procenten fördelas mellan byggnadsnämnd, lönenämnd och smånämnder.

Inom kommunstyrelsen ligger sektorerna för barn och utbildning, Sektor Omsorg (vård och äldreomsorg, stöd och individ och familjeomsorgen), sektor Samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Sektor Omsorg är den verksamhet som har den största andelen (39%) av Kommunstyrelsens budget.
 

Kommunalskatt, kommunala skattesatser 2017

Den skatt du betalar som kommuninvånare omfattar fyra delar. Kommunalskatt (23,63), landstingsskatt/regionsskatt (11,48), kyrkoavgift (1,18) och begravningsavgift (0,45).

Totalt kommunalskatt och landstingsskatt ligger Munkedal på 35,11. Riket ligger på 32,12. Munkedal har ett högt skatteuttag jämfört med riket.

Skattesatsen ska fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Valår ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

Utdebiteringen för 2017 är 23,63 kr.  

Skatteverkets information Gå via menyn Skatter/Skattetabeller och här väljer du Kommunala skattesatser mm. för rätt år. Sedan väljer du vårt län och letar dig fram till vår kommun. länk till skatteverket/tabellerlänk till annan webbplats 

Skattetabell

Församling

Tillhör

Tillhör

Kommunal

Landstings

Kyrko

Begravnings

2017

kyrkan

ej kyrkan

-skatt

-skatt

-avgift

-avgift

Foss

36.54

35.36

23.63

11.48

1.18

0.246

Svarteborg

36.54

35.36

23.63

11.48

1.18

0.246

Sörbygden

36.54

35.36

23.63

11.48

1.18

0.246

I riket snitt


 

20,75

 11,36

 

 

 

Kommunalskatt

2017

Munkedal 

Västra Götaland

Riket

Primärkommunalskatt

23,63

21,30

20,75

Total kommunalskatt 

35,11

 32,78

32,12

 

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 20170427

Kontakt

Ekonomichef
Ulrika Gellerstedt
ulrika.gellerstedt@munkedal.se
Telefon: 0524-18449

Här på ekonomisidorna hittar du bland annat:

  • Budget
  • Delårsbokslut
  • Årsredovisning
  • Analyser och jämförelser (se kommunala jämförelser)
  • Internkontroll
  • Revision
  • Fakturor ställda till Munkedals kommun
  • Elektronisk fakturering

Om du har  frågor är du välkommen att kontakta ekonomienheten.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-27 | Om webbplatsen