Startsida

Årsredovisning

Årsredovisningen visar verksamhetens utfall, dess finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

I årsredovisningen jämförs mål och resultat, och förklaras varför det blev som det blev. Senast i april månad efter redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige.

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens politiker och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomiavdelning för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

Sidansvar: Marie Kvist
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef
0524-18449

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen