Startsida

Budget 2014 plan 2015 - 2017

Kommunala utdebiteringen

Den kommunala utdebiteringen för 2014 är 22,83 kronor.

Resultat

Budgeterat resultat för 2014 är ett överskott på 5,1 miljoner kronor.

Budgetförutsättningar

Alla nämnder kompenseras fullt ut för beräknade löneökningar och kapitalkostnader. Generell prisökning har inte gjorts på övergripande nivå. Nämnden måste själv göra beräkning. Kompensation fördelas ut till nämndernas ramar efter utfall.

Nämndernas ramar


Kommunstyrelsen ram

Kommunstyrelsenhar fått en ökad ram år 2014 jämfört med år 2013 med 2,798 miljoner kronor. Av dessa är det främst organisatonsförändring då miljöverksamheten flyttades till kommunstyrelsen 1,741 mnkr.

Det som prioriterats i budget 2014 inom kommunstyrelsen är främst ökad bemanning på särskilda boenden och heltidsprojektet. Anpassningarna för att genomföra detta har främst varit minskade tjänster i förskola/grundskolan, köpta gymnasieplatser, samt utredningar om effektiviseringar inom samtliga verksamhetsområden.

Gemensama driftorganisationer under Kommunstyrelsen

  • Utökning av medlemsavgift på 0,090 mnkr till räddningstjänstförbundet Mitt Bohsulän.
  • IT-verksamheten har en minskad ram på 0,200 mnkr.
  • Miljöverksamheten har en minskad ram på 0,214 mnkr.

Byggnadsnämndens ram

Byggnadsnämnden har fått en minskad ram år 2014 jämfört med år 2013 med 1,741 mnkr. Orsaken till minskningen är främst att miljöverksamheten har flyttats till kommunstyrelsen därav en minskad ram.

Smånämndernas ram

Övriga nämnder har oförändrad ram förutom valnämnden som fått en ökad ram år 2014 pga valår.

Kommunfullmäktiges antagna finansiella målsättningar
  
Mnkr2014
Skattesats, kr22:83
Resultatmål. 1 % av skatter och bidrag , mnkr 5,1
Investeringmål, nettoinvesteringar max, mnkr 29,2
Soliditet: Positiv soliditetsutveckling, bättre än föregående år 
Verksamhetens nettokostnadsandel högst 98%98
Minskad pensionsskuld. Avsättning under mandatperioden, mnkr10
Fördelning av kommunbidrag år 2014
   
Kommunbidrag (Mnkr)20132014
Kommunstyrelsen

503,8

506,5

varav räddningtjänst9,39,4
varav It verksamhet2,32,1
varav miljönämnd1,71,8
Byggnadsnämnden

2,3

0,6
Kommunfullmäktige0,90,9
Revisionen0,70,7
Överförmyndarnämnden0,80,8
Valnämnden0,00,4
   

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-14

Kontakt

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef
Telefon: 0524-18449

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-14 | Om webbplatsen