Startsida

Intern kontroll

Med intern kontroll menas alla rutiner och reglementen som syftar till att främja effektivitet, så att kommunens resurser används i enlighet med fattade beslut, skapa förutsättningar för rättvisande räkenskaper, det vill säga säkerställa en riktig och fullständig redovisning.

Säkerheten i system och rutiner skall vara utformade så att tillgångar tryggas. De skall även förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel och säkerställa effektiv organisation och förvaltning. Den interna kontrollen bör utformas med hänsyn tagen till väsentlighet och risk.

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2017-03-15

Kontakt

Controller
tel: 0524-18375

Intern kontroll i Munkedals kommun

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-15 | Om webbplatsen