Startsida

Revision

Munkedals kommun har fem revisorer valda från de politiska partierna. Revisorerna har till sitt stöd engagerat sakkunniga revisorer från företaget Ernst & Young.

De förtroendevalda revisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska att den verksamhet som bedrivs i kommunen är ändamålsenlig och uppfyller fullmäktiges uppsatta mål. Revisorerna skall årligen pröva fråga om ansvarsfrihet.

Revision brukar delas upp i förvaltningsrevision och redovisningsrevision.

Förvaltningsrevision

Tittar på hur de kommunala verksamheterna och kommunala bolagen fungerar. Genom sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet.

Redovisningsrevision

Avser granskning av bokföring, verifikationer med mera. Varje år brukar man genomföra 10 - 15 granskningar av olika verksamheter. För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig granskningsrapport.

Öppenhet

Revisorerna är en del av den offentliga verksamheten och har samma krav på tillgänglighet och insyn som andra myndigheter.

Revisorerna eftersträvar största möjliga öppenhet i sitt arbete, med möjlighet till kontakt om frågor uppstår.

Sidansvar: Lotta Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt

Ordförande
Claes Hedlund (C)
Skulestad 13
457 61 Hällevadsholm
Telefon: 070-644 38 10
E-post: hedlund.c@telia.com

Ledamöter
Johan Nilsson (S)
Hedegården 13
455 34 Munkedal
Telefon: 076-199 74 88
E-post: johan.fbk@hotmail.com

Uno Johansson (MP)
Sanne Vattneröd 10
455 96 Hedekas
Telefon: 070-663 04 13
E-post: unouno2010@hotmail.se

Vice ordförande
Bertil Schewenius (M)
Tryckerivägen 2
455 34 Munkedal
Telefon: 070-713 47 48
E-post: bertil@schewenius.se

Ledamöter
Jan Hellsten (M)
Torreby 61
455 93 Munkedal
Telefon: 070-794 60 58
E-post: jan_hellsten@yahoo.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen