Startsida

Folkhälsa i Munkedals kommun

Folkhälsa handlar om befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelningen av hälsa mellan olika grupper i samhället.

Folkhälsoarbete syftar till att förbättra hela befolkningens hälsa. Ytterst handlar folkhälsa om vilket samhälle vi vill leva i. Förutsättningarna för en god hälsa påverkas av våra levnadsvanor, våra livsvillkor och den omgivande miljön.  

Folkhälsoarbete i Munkedals kommun

Folkhälsoarbetet i Munkedal bygger på ett avtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunen. Avtalet innebär bland annat att kostnaderna för en heltids folkhälsostrateg, samt insatser utifrån ett gemensamt framtaget program, delas lika mellan kommun och region.

Övergripande mål

Vi i Munkedal ska verka för att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Munkedal - mer av livet.

Sidansvar: Catharina Sundström
Senast uppdaterad 2017-01-24

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-01-24 | Om webbplatsen