Startsida

Brottsförebyggande rådet

Det är viktigt att kunna känna sig säker och trygg där man bor och lever. I Munkedals kommun finns ett brottsförebyggande råd som arbetar för att förebygga brott och för att öka tryggheten i kommunen. 

I rådet sitter tjänstemän från kommunen samt representanter från polis, bostadsbolag och företagarförening. Ordförande är Johan Nilsson (S).

Medborgarlöfte 2017

Munkedals kommun och Polisen arbetar tillsammans med att ta fram medborgarlöften. Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöften syftar till att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Kartläggning

Munkedals kommun och Polisen har tillsammans kartlagt tryggheten i kommunen. Underlaget bygger på dialoger med invånare, en lokal trygghetsundersökning, Polisens medarbetarundersökning, aktuell statistik och kunskap inom organisationerna.

Kartläggningen visade att buskörning och fortkörning var de största problemen i Munkedals kommun. Det fanns också önskemål om ökad polisiär närvaro i kommunen.

Åtgärder

Polisen och kommunen ska under 2017 arbeta med att öka tryggheten i Munkedals kommun genom följande åtgärder:

  • Polisen kommer utföra riktade kontroller mot buskörning med EPA-traktorer och bilar i tätorterna i kommunen.

  • Kommunen kommer utföra hastighetsmätningar på vägar som medborgardialogen pekat ut. Mätningarna kommer utgöra underlag för dialog kring hastighetsreducerande åtgärder.

  • Polisen kommer utföra hastighetskontroller på vägar som medborgardialogen pekat ut. Kontrollerna kommer ske på tider och platser som baseras på resultaten från kommunens hastighetsmätningar.

  • Mobila poliskontoret kommer att besöka Hedekas och Hällevadsholms tätorter vid några tillfällen utöver det ordinarie besöket i Munkedal varje vecka.

  • Polisen och kommunen kommer att genomföra trygghetsvandringar i kommunen med fokus på trafiksäkerhet.

Uppföljning

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via kommunens och Polisens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och Polisen innan årets utgång.

Sidansvar: Catharina Sundström
Senast uppdaterad 2016-12-21

Text Hur trygg känner du dig?
Kontakt

Catharina Sundström
Folkhälsostrateg

Telefon: 0524-181 71
E-post:catharina.sundstrom@munkedal.se

Mötestider 2017

Brottsförebyggande rådet

Tid:   09.30-12.00

15     februari
18     maj 
19     september
22     november

Länkar

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-12-21 | Om webbplatsen