Startsida

Drogförebyggande arbete

Minskat bruk av tobak, alkohol och spel, samt för ett samhälle fritt från narkotika och dopning är viktiga för att förbättra människors individuella hälsa och välbefinnande såväl som för folkhälsan generellt.

I Munkedals kommun pågår kontinuerligt arbete med olika drogförebyggande insatser. Kommunen deltar till exempel i informationssatsningen Hejdå alkoholskador och genomför en drogvaneundersökning hos våra ungdomar vart tredje år.

Drogvanundersökning 2016

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför vart tredje år en drogvaneundersökning i länet i samverkan med Västra Götalandsregionen. Undersökningen riktar sig till elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet och genomfördes för andra gången nu under vårterminen 2016.

Tobak

I Västra Götaland ses en nedåtgående trend när det gäller andelen rökande ungdomar i båda åldersgrupperna. Trenden med minskande andel rökande ungdomar finns även i Munkedal och det är också färre ungdomar som röker i Munkedal än snittet i Västra Götaland. Däremot är det fler ungdomar som snusar i Munkedal.

Alkohol

I Munkedal är det fler ungdomar som druckit alkohol någon gång de senaste 12 månaderna än genomsnittet i Västra Götaland. Även intensivkonsumtionen av alkohol är högre och föräldrar bjuder sina ungdomar på alkohol i högre utsträckning i Munkedal. Intensivkonsumtion av alkohol är vanligare bland ungdomar som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar.

Narkotika

Narkotikaanvändningen hos ungdomar i Munkedal har minskat sedan föregående mätning och är avsevärt lägre än genomsnittet i Västra Götaland. Detta ses inom båda åldersgrupperna.

Länkar till undersökningen finns i rutan till höger.

 

Sidansvar: Catharina Sundström
Senast uppdaterad 2016-12-21

Kontakt

Catharina Sundström
Folkhälsostrateg

Telefon: 0524-181 71
E-post:catharina.sundstrom@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-12-21 | Om webbplatsen