Startsida

Drogvaneundersökning

Kommunen har genomfört enkätundersökningar om skolungdomars drogvanor sedan 2003. Undersökningarna görs i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.

Rapporterna 2003-2011 är genomförda i samverkan med Tanum, Lysekil, Strömstad, Sotenäs och Orust. Under den perioden gjordes undersökningarna vart annat år. Från och med 2013 samverkar kommunen med Västra Götalandsregionen med en undersökning som görs av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). CAN har sedan 1971 genomfört en liknande undersökning på nationell nivå på regeringens uppdrag. Samtliga kommuner i Västra Götalands län deltar från och med 2013 i en gemensam undersökning. Från och med 2013 genomförs undersökningarna vart tredje år.

Rapporterna är ett sätt att försöka få grepp om ungdomars vanor när det gäller tobak, alkohol, narkotika och spel. De ger dock inga svar på varför det ser ut som det gör. Det är viktigt att komma ihåg att ungdomars vanor på det här området styrs av många olika faktorer som tillgång, lokal kultur, föräldrars inställning, vilken ekonomi man har, egna attityder och mycket mera.

Eftersom undersökningsmaterialet är relativt litet, måste skillnader mellan kommuner och över tid tolkas försiktigt. Mindre förändringar och skillnader kan bero på tillfälligheter.

Sidansvar: Catharina Sundström
Senast uppdaterad 2016-12-21

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-12-21 | Om webbplatsen