Startsida

Folkhälsopolitiska rådet

Folkhälsopolitiska rådet beslutar om strategier och budget för folkhälsoarbetet i kommunen. Folkhälsoarbete handlar om systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Folkhälsoarbete bygger på långsiktighet och utgår från befolkningens behov.

Folkhälsopolitiska rådet består av av fem ordinarie ledamöter. Två av ledamöterna kommer från norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och de andra tre utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i folkhälsopolitiska rådet.  

Folkhälsopolitiska rådet ska:

  • Med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, d.v.s. befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån dessa.
  • Besluta om fördelning av rådets budget.
  • Verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens ordinarie verksamheter.
  • Bevaka, plädera för och lyfta fram folkhälsoaspekten i olika forum och inför beslut.
  • Hålla sig uppdaterat på nya rön inom folkhälsoområdet.

Folkhälsopolitiska rådet 2015-2018

Åsa Karlsson (S) - Ordförande kommunstyrelsen
Ägirvägen 24
455 30 Munkedal
0524-18167 

Birgitta Karlsson (C) - Ledamot kommunstyrelsen
Krokstad-Borgen 16
455 95 Hedekas
Tel: 0524-600 56

Ann-Sofie Alm (M) - Ledamot kommunstyrelsen
Fjällberg 27
455 93 Munkedal
Tel: 076-178 57 18

Maria Sundell (S) - Ersättare kommunstyrelsen
Smedberg 24
455 91 Munkedal
Tel: 0524-108 11

Karl-Anders Andersson (C) - Ersättare kommunstyrelsen
Dingvall 39
457 61 Hällevadsholm
Tel: 070-535 04 37 

Ulla Gustafsson (M) - Ersättare i kommunstyrelsen
Södra Sjöritz 37
455 93 Munkedal
Tel: 0524-213 43

Hans-Carl Carlson (KD) - Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nordanvindsvägen 9
455 34 Munkedal
Tel: 0524-102 11

Maria Forsberg (S) - Hälso- och sjukvårdsnämnden
Torpgatan 37
453 40 Lysekil
Tel: 070-694 76 16


Sidansvar: Catharina Sundström
Senast uppdaterad 2017-01-24

Kontakt

Catharina Sundström
Folkhälsostrateg

Telefon: 0524-181 71
E-post:catharina.sundstrom@munkedal.se

Mötestider 2017

Folkhälsopolitiska rådet

Tid:   09.00-12.00

19     januari
  5     april 
  5     september
16     november


Länkar

Styrdokument

ReglementePDF (pdf, 159.1 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-01-24 | Om webbplatsen