Startsida

Folkhälsopristagare

2016

Emma Torén

För att du visar ett fantastiskt engagemang för bygdens ungdomar och en initiativkraft utöver det vanliga genom den fritidsgård du startat och driver i Dingle helt på ideell basis.

Svarteborgs FK

För att ert engagemang för bygden och ert arbete med crowdfunding, integration och skola/fritid är en förebild för andra och skapar trivsel och utveckling för samhället och dess invånare.

2015

Marion Rydin

Folkhälsorådet vill ge Folkhälsopriset 2015 till Marion Rydin för ett gediget arbete med att leda och utveckla verksamheten på Familjecentralen. Hon erbjuder en trygghet och stabilitet som är till gagn för dem som nyttjar verksamheten.

2014

Malte Nytorpe

För sitt mångåriga arbete med att iordningställa Maltes stig som satt Munkedals kommun på kartan. Maltes stig används av människor i alla åldrar för att motionera, umgås och njuta av naturen. Trots regn och dåligt väder ibland lockar Malteloppet till många besökare.

2013

Integration Munkedal

För ett stort engagemang att skapa ett Munkedal som man
trivs att bo och leva i, och för inspirerande ansatser kring integration i kommunen.

2012

Lillvor Johansson

För att du under många år haft en betydande roll för funktionshindrade i kommunen och för ditt varma engagemang för att uppmärksamma dessa viktiga frågor.

Inger Olofsson

För att du under många år troget och pålitiligt lett och inspirerat kvinnor att röra på sig och stärkt deras hälsa och livskvalitet.

2011

Ing-Marie Andersson

För att DU utöver det vanliga, ägnar ideell tid och engagemang åt att ge bygdens ungdomar en meningsfull och innehållsrik fritid.

Christer Lockner

För att DU utöver det vanliga, ägnar ideell tid och engagemang åt att ge bygdens ungdomar en meningsfull och innehållsrik fritid.

Lars Arvidsson

För att DU utöver det vanliga, ägnar ideell tid och engagemang åt att ge bygdens ungdomar en meningsfull och innehållsrik fritid.

2010

AA — Anonyma alkoholister i Munkedals kommun

För att ni på ett diskret och värdigt sätt stöttar och hjälper människor som dagligen för en kamp mot en av våra större folksjukdomar, alkoholism.

 

Kamratföreningen Länken i Munkedals kommun

För ett behjärtansvärt och viktigt arbete och engagemang i alkohol- och drogfrågor för såväl enskilt drabbade människor som för samhället i stort.

2009

Måltidspersonalen i kommunens matsalar

Motivering:
För att ni ökar folkhälsan genom att servera god mat på ett trevligt sätt och alltid strävar efter att våra skolbarn ska få en sund syn på mat och hälsa.

Munktrollen

Motivering:
För att ni, helt ideellt, sprider glädje och kultur och därigenom ökar folkhälsan på kommunens äldreboenden och dagverksamheter genom sång och musik.

2008

Tomas Enarsson

Motivering:
För att du och din verksamhet under många år inverkat positivt på barn, ungdomar och deras föräldrars utveckling, både fysiskt och psykiskt, på ett ur folkhälsosynpunkt, fantastiskt sätt!

2007

Eva Paulert

Motivering:
För ditt genuina engagemang och det sociala stöd du ger kommunens barn och ungdomar på såväl arbetstid som fritid. Du har förmågan att se till hela människan.

Gunilla Knutsson

Motivering:
För ditt genuina engagemang och det sociala stöd du ger kommunens barn och ungdomar på såväl arbetstid som fritid. Du har förmågan att se till hela människan.

Gerd Karlsson

Motivering:
För att du med ett stort hjärta arbetar med att stötta medmänniskor i behov av stöd och skapar goda mötesplatser. Du sprider glädje och hälsa där du går.

2006

Birgitta Axelsson

Motivering:
För ett helhjärtat och mångårigt engagemang i människors hälsa på såväl arbetstid som fritid. Birgitta ser till både de fysiska och psykiska dimensionerna. Hon utgår alltid från varje persons individuella förutsättningar.

Monica Floberg

Motivering:
För många timmars ideellt arbete i Hällevadsholms föreningsliv med att leda gymnastikgrupper och arrangera simskola. Monica stöttar också skolan i Hällevadsholm på ideell basis med friskvårdsarbete för såväl elever som personal.

2005

Maggie Lundström

Motivering:
En engagerad och kreativ person som ständigt påminner omgivningen om vikten av att se möjligheten, helheten och de befintliga resurserna. En målinriktad person som alltid säger sitt hjärtas mening för hälsans bästa!

Gunborg Olsson

Motivering
En flitig föreningsmänniska som har många järn i elden. En person med hjärtat på rätta stället som alltid ställer upp och gör sitt bästa för sina medmänniskor, sin förening och kommunen.

2004

Friluftsfrämjandet
Motivering:
För sitt breda, folkliga utbud i vår kommuns härliga naturmiljöer. Friluftsfrämjandet bedriver en mångsidig verksamhet som på något sätt passar alla och främjar hälsan för många - gammal som ung, fattig som rik.

2003

Monica Ahlberg

Motivering:
För ett mångårigt engagemang för barn och ungdomars hälsa ur ett brett perspektiv. Tillsammans med föräldrar, elever och personal har Monica oförtröttligt arbetat mot målet: En hälsofrämjande skola

Sidansvar: Catharina Sundström
Senast uppdaterad 2017-03-17

Hälsa för alla

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-17 | Om webbplatsen