Startsida

Välfärdsredovisning

Välfärdsredovisning är en bred beskrivning av kommunbefolkningens levnadsvillkor och hälsa ur ett välfärdsperspektiv. Syftet med välfärdsredovisningen är att utgöra underlag för politiska beslut kopplat till den kommunala budget- och planeringsprocessen. Genom att utgå från lokala data kan prioriteringar, beslut och insatser ta hänsyn till behov och utsatta grupper i befolkningen.

I Munkedals kommun tas en välfärdsredovisning fram vart annat år. Redovisningen består av ett antal basnyckeltal som är gemensamma för FyrBoDals kommuner. Dessa kompletteras med nyckeltal knutna till lokala prioriteringar.

Sidansvar: Catharina Sundström
Senast uppdaterad 2016-10-11

Kontakt

Catharina Sundström
Folkhälsostrateg

Telefon: 0524-181 71
E-post:catharina.sundstrom@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-10-11 | Om webbplatsen