Startsida

Fossilfri 2030

Munkedal satsar på fossilfria miljöfordon och resor! Munkedals kommun kommer successivt att byta ut alla våra bensin- och dieseldrivna fordon till fossilfria el- och biogasfordon. Målet är att det ska vara genomfört 2030.

Kommunen vill föregå med gott exempel när det gäller att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Vi är en stor arbetsgivare och står för en betydande mängd
transporter. Med vår satsning kan vi bidra till att snabba på utbyggnaden av
infrastruktur för laddning och tankning av förnybara och fossilfria drivmedel.
Vi vill också inspirera det lokala näringslivet att välja fossilfria fordon.

Samtidigt arbetar vi för att skapa bättre möjligheter att ta sig fram med cykel och kollektivtrafik i vår kommun. Lika viktigt är att hitta lösningar som minskar resandet, exempelvis genom att fler kan arbeta på distans och ha möten via nätet.

38 kommuner

Satsningen Fossilfria transporter 2030 gör vi tillsammans med övriga 13 kommuner i Fyrbodal och 24 kommuner i de norska länen Östfold och Follo. Alla 38 kommunerna skrev under en budkavle i maj 2014 där vi åtar oss att driva på det lokala och regionala arbetet genom att:

  • Delta i gemensamma gränsöverskridande utvecklingsprojekt.
  • Successivt förändra den kommunala fordonsflottan med sikte på fossiloberoende 2030.
  • Aktivt arbeta för en infrastruktur som gör det enkelt att välja förnybara bränslen istället för att tanka fossilt. Vi ska också satsa på pendelparkeringar och väl fungerande kollektivtrafik.
  • Utöver drivmedel och fordon ska vi arbeta aktivt med beteendefrågan för en hållbar mobilitet.
  • Fokusera på det lokala och regionala näringslivet så att omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta ger affärsnytta.

Vill du veta mer?

Ett av målen med Fossilfria transporter 2030 är att bli en världsledande gränsregion när det gäller användningen av el- och biogasfordon. Följ utvecklingen!länk till annan webbplats

Fyrbodal är den första region i Sverige där kommunerna tagit ett
gemensamt beslut om att möta regeringens mål att ha en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige 2030.

Se filmen där kommunalrådet Åsa Karlsson berättar om vårt mål!

Sidansvar: Jessica Mattsson
Senast uppdaterad 2016-12-14

Kontakt

Åsa Karlsson
Kommunalråd
Telefon: 0524-181 67
E-post: asa.karlsson@munkedal.se

Bild på den gröna och blåa loggan för fossilfria transporter 2030.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-12-14 | Om webbplatsen