Startsida

Kommunala jämförelser

Inom den kommunala sektorn pågår ett ständigt arbete för högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Ett verktyg i detta arbete är att göra nyckeltalsbaserade jämförelser och analyser. Jämförelserna kan både avse nationella nyckeltal och jämförande analyser mellan grupper av kommuner.

Med utgångspunkt från nyckeltalen kan jämförande analyser göras varpå fördjupade studier kan klargöra varför olika skillnader finns enligt nyckeltalen.

I norra Bohuslän pågår sedan några år ett särskilt projekt där systematiska jämförelser görs mellan kommunerna Tanum, Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Strömstad.

Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar in information av Kommunerna och sammanställer varje år en rapport som heter Öppna jämförelser. I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser. I Kolada ger vi en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor.

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt

Ekonomichef
0524-184 49

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen