Startsida

Munkedals kommuns finansiella profil

Den finansiella profil i form av ett s k spindeldiagram som
används i denna rapport för att beskriva kommunens finansiella
ställning, innehåller åtta olika nyckeltal och fyra viktiga
finansiella perspektiv. Nedan görs en beskrivning av de olika
delarna i profilen.

Åtta nyckeltal:

 • Skattesats
 • Soliditet
 • Finansiella nettotillgångar
 • Kassalikviditet
 • Budgetföljsamhet
 • Resultat före extraordinära poster
 • Genomsnittligt resultat- 3 år
 • Skattefinansiering av investeringar

Skalan är 1-5 där fem är de kommuner som har starkast värde.

Fyra axlar/perspektiv: Diagrammet innehåller fyra axlar som ska ge en bedömning av fyra viktiga perspektiv.

 • Lång sikt/kapacitet
 • Kort sikt/beredskap
 • Risk  
 • Kontroll

Poäng och genomsnitt
Den heldragna linjen visar de olika poäng som kommunen har fått för varje nyckeltal.
Den streckade ringen i mitten visar trean i den analyserade gruppen.
Ligger kommunen utanför den streckade ringen har den ett starkare värde än genomsnittet i gruppen och omvänt.

Bedömning av Munkedals Kommun
Munkedals Kommun redovisar ett bra eller genomsnittliga
resultat, men har en svag finansiell
ställning.

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-10-17

Kontakt

Ekonomichef
0524-18449

ulrika.gellerstedt@munkedal.se

finansiella profiler

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-10-17 | Om webbplatsen