Startsida

Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för kommuninvånarna?


Munkedals kommun deltar sedan i hösten 2011 i "Kommunens kvalitet i korthet". Detta är ett nätverk som numera består av cirka 200 av landets kommuner. Kommunens kvalitet i korthet leds av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), och verkar för att öka kvalitetsmätningar och jämförelser mellan kommuner.

Syftet med projektet har varit att göra jämförelser utifrån vanliga frågor som de förtroendevalda får från medborgarna. Tanken är att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur effektivt skattemedlen används och vad man får för pengarna.

Frågorna är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Se resultaten som indikatorer.

Vi får också en fingervisning om hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i nätverket. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra? Frågorna är sorterade under följande fem områden:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Information och delaktighet
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Sammantaget är ett fyrtiotal mått framtagna. Måtten är framtagna genom projektet öppna jämförelser, egen rapportering, externa undersökningar, scb, skolverket mm.

Årligen kommer dessa mått mätas av kommunen för att kunna jämföra oss över tid och med andra.

Till vänster finns varje år upplagt där man kan se hur det gått inom de olika områdena.

Exempel: Mått inom tillgänglighet, effektivitet och trygghet i kommunen
MåttÅr201220132014
6Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum. (%)919886
29Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst. (%)969497
11Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen (%)868880

Mätningarna är indelade i fem olika områden:

Tillgänglighetsmåtten visar hur lätt, eller svårt, det är att komma i kontakt med rätt instans inom kommunen för att få svar på en enkel fråga.

Trygghetsmåtten visar vilken kontinuitet kommunen kan leverera inom hemtjänst och förskola.
Måtten under delaktighet och information visar hur mycket kommunen underlättar dialog med och information till medborgare och allmänhet.

Kostnadseffektiviteten visar hur mycket man får för pengarna.

Samhällsutvecklingsmåtten visar hur kommunen står sig i utvecklingen av samhället.

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt

Controller 0524-18375
Ekonomichef 0524-18449

Länkar

KKIK utveckling och syftePDF (pdf, 206.3 kB)

VerktygslådaPDF (pdf, 261.5 kB)

Resultatrapport 2011PDF (pdf, 4.7 MB)

Resultatrapport 2012PDF (pdf, 3.4 MB)

Resultatrapport 2013PDF (pdf, 6 MB)

Resultatrapport 2014PDF (pdf, 6.3 MB)

SKLs hemsidalänk till annan webbplats finns mycket matnyttigt bakgrundsmaterial!

Det här betyder färgerna:
Bästa gruppen
Näst bästa gruppen
Näst sämsta gruppen
Sämsta gruppen

Varje resultat markeras med en färg för att visa hur Munkedals resultat står sig i förhållande till de andra 200 kommunerna i undersökningen. Antalet kommuner ökar varje år och det kan göra att ett resultat som är bra ett år är mindre bra i jämförelse med de andra nästa år. Det kan också bli tvärtom. Siffrorna i rutorna visar kommunens förändring mellan åren.

Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult (näst sämst) och rött (sämst).

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen