Startsida

Delaktighet och information

Under den här rubriken hittar du mått som handlar om förutsättningarna för medborgarinflytande och demokrati, och om kvaliteten på kommunens webbplats.

Sammanfattning


Inom område delaktighet och information finns tre mått. Munkedals kommun förbättrat sig i medborgarnas deltaktighet. Förbättringspotential finns att utveckla webbsidorna.
Webbinformation
MåttÅr20112012
14Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? ( %)8479

Trend

Pil snett nedåt åt höger

Hur bra, eller mindre bra, fungerar hemsidan?
Hemsidan har försämrats mellan 2011 och 2012. Undersökningen har förändrades något och är därmed inte fullt jämförbar med tidigare år. Större vikt har lagts på resultatpresentationer samt e-tjänster.

Undersökningen består av cirka 200 frågor i ett användarperspektiv och utvärderingen visat hur många procent man har hittat rätt svar via vår hemsida inom två minuter.

En stor förbättringspotential är att hitta möjlighet att installera en bättre sökmotor för hemsidan vilket förhoppningsvis kommer att göra det lättare att hitta rätt information. Webben är ett av kommunens viktigaste ansikten utåt.

Ladda gärna ner rapporten webbundersökning 2012: Information till alla på PDFPDF (pdf, 662.7 kB)
Ladda gärna ner excelsammanställningen av webbundersökningen 2012:Sammanställning webb 2012Excel (excel, 482.4 kB)

Möjligjhet att påverka som medborgare
MåttÅr20112012
15Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (%)4649

Trend

Pil snett nedåt åt höger
Hur lätt är det att göra sin röst hörd, eller komma till tals?
Måttet är procentuellt mått på tjugo frågor om hur lätt det är för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Här behandlas bland annat om det finns information på hemsidan om hur man som medborgare kan vara med och påverka, om nämnderna har öppna möten och fullmäktige har allmänhetens frågestund eller om det finns medborgarförslag, samarbete med bygdegrupper, medborgarundersökningar.
Medborgarnas uppfattning om möjlighet att påverka
MåttÅr20112012
16Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Medborgarundersökning som görs varannat år. Senast var 2011.4444

Trend

Pil rakt fram
Tabellförklaring
Bästa gruppen
Näst bästa gruppen
Näst sämsta gruppen
Sämsta gruppen
Här visar färgen i rutorna under årtalen hur kommunen står sig i jämförelsen med de andra kommunerna som är med i undersökningen. Siffrorna i rutorna visar kommunens förändring mellan åren.

Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult (näst sämst) och rött (sämst).

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt
Controller 0524-18375
Verksamhetsutvecklare 0524-18449
Länkar

Resulatatrapport kommunens kvalitet i korthet 2012PDF (pdf, 3.4 MB)

SKLs hemsidalänk till annan webbplats finns mycket matnyttigt bakgrundsmaterial!

Information till allaPDF (pdf, 662.7 kB)
Bild på Munkedals kommuns webbplats

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen