Startsida

Effektivitet

Frågor om kommunens kostnadseffektivitet handlar om vilket resultat man får ut av nedlagda kostnader: Alltså hur mycket man får för pengarna.

Det man tittar på är vilken service verksamheten erbjuder, vad det kostar per brukare eller enhet samt hur nöjda brukarna är med den service som erbjuds. Undersökningen gäller skolan, särskilt boende, hemtjänst samt grupp och serviceboende enligt LSS.

Sammanfattning

Inom område effektivitet finns sexton mått fördelade inom olika verksamhetsområden. Munkedals kommun försämrad sig inom område skola men förbättrat sig inom äldreomsorgen mellan åren 2011 och 2012.


Skolan:
MåttÅr20112012
17Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (kr)114 970 117 748
18Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (%)-74
18 bVilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? (%)68,474
19Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. (Elev i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram) (%)8780,7
20Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 (andel %)--
21Kostnad per betygspoäng. (kostnadseffektivitet inom skolan) (kr)365 390
22Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen. (%)8782
23Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram. (kr)13 300 18 900

Trend

pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger

OBS! Se föreläsningen av skolchefen i Haninge, Mats Öhlin, på SKL:s webb.PDF (pdf, 712.1 kB) Många tips för styrning och ledning


Särskilt boende:
MåttÅr20112012
24Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende finansierat av kommunen? (%)6053
25Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? (kr)635 795 632 714
26Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? (%)7682

Trend

pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Mått 24, serviceutbudet på särskilt boende, består i en sammanvägning av följande faktorerPDF (pdf, 204.2 kB) som ha stor betydelse för de äldre.
Hemtjänst, grupp- och serviceboende enligt LSS:
MåttÅr20112012
27Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? (%)5867
28Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (kr)103 569 208 857
29Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? (%)8096
30Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp och serviceboende?6769

Trend

pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger

Mått 27, omsorgs- och serviceutbudet i hemtjänsten, består av en sammanvägning av följande faktorerPDF (pdf, 209.3 kB)visar vilka prioriteringar som gjorts.

Mått 30, Serviceutbudet inom LSS boenden, består av en sammanvägning av följande faktorerPDF (pdf, 202 kB)


Socialtjänstens ungdomsarbete:
MåttÅr20112012
31Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. (%) -100

Trend

Pil snett nedåt åt höger
Vad betyder färgerna?
Bästa gruppen
Näst bästa gruppen
Näst sämsta gruppen
Sämsta gruppen
Här visar färgen i rutorna under årtalen hur kommunen står sig i jämförelsen med de andra kommunerna som är med i undersökningen. Siffrorna i rutorna visar kommunens förändring mellan åren.

Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult (näst sämst) och rött (sämst).

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt
Controller 0524-18375
Verksamhetsutvecklare 0524-18449
Länkar

Resulatatrapport kommunens kvalitet i korthet 2012PDF (pdf, 3.4 MB)

SKLs hemsidalänk till annan webbplats finns mycket matnyttigt bakgrundsmaterial!

Foto på en pojke som gör en skoluppgift

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen