Startsida

Samhällsutveckling

Bedömningen av hur framgångsrik en kommun är som samhällsbyggare måste med nödvändighet bli väldigt sammansatt.

Det behövs mått från många olika delar och aspekter av hur samhället utvecklas. Här redovisas 9 mått av skiftande slag som tillsammans kan ge en viss uppfattning om Munkedal som samhällsbyggare.

Sammanfattning

Inom område samhällsutveckling finns nio mått. Munkedals kommun har man till största del förbättrat sig mellan åren 2011 och 2012.


Arbetstillfällen och företagande:
MåttÅr20112012
32Andelen av kommunens invånare 20-64 år som förvärvsarbetar.(%)76,177,1
33Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen? (Antal / 1000 innevånare )8,418,1
34Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? (Antal nya förvärvsarb.)6,97,2
35Vad ger företagarena för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (indextal). Undersökning genomförs i vår, klart i juni och redovisas 201364 -

Trend

Pil snett nedåt åt höger
pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Folkhälsa:
MåttÅr20112012
36Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (dagar)6,06,9

Trend

Pil snett nedåt åt höger

Hur mår Munkedalsborna egentligen? Måttet ger en bild av befolkningens hälsotillstånd.

Enligt sjukpenningstalet som visar antal utbetalda dagar, mår vi faktiskt ganska bra. Jämfört med resten av kommunerna i undersökningen mår vi bättre än medel som ligger på 7,5 dagar. Kommunen är tillsammans med andra aktörer aktiva i folkhälsorådet vars uppgift är att främja folkhälsan och vidta förebyggande åtgärder.  

Måttet är inte fullt ut jämförbart pga en att rehabiliteringspenning ingår i måttet vilket det inte gjorde förra året.

Miljö:
MåttÅr20112012
37Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (%)1331
38Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? (%)3535
39Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%)34
40Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? (index) mätning varannat år.5555

Trend

Pil snett uppåt åt höger
pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil rakt fram åt höger
På höger sida kan du i resultatrapporten kommunens kvalitet i korthet se alla kommunerna i jämförelserna inom området samhällsutveckling.
Tabellförklaring
Bästa gruppen
Näst bästa gruppen
Näst sämsta gruppen
Sämsta gruppen
Här visar färgen i rutorna under årtalen hur kommunen står sig i jämförelsen med de andra kommunerna som är med i undersökningen. Siffrorna i rutorna visar kommunens förändring mellan åren.

Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult (näst sämst) och rött (sämst).

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt
Controller 0524-18375
Verksamhetsutvecklare 0524-18449
Länkar

Resulatatrapport kommunens kvalitet i korthet 2012PDF (pdf, 3.4 MB)

SKLs hemsidalänk till annan webbplats finns mycket matnyttigt bakgrundsmaterial!

Foto på vy från Gunnarsbo. En älv ringlar sig ned mot en sjö.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen