Startsida

Tillgänglighet

Att snabbt och utan besvär få tag på rätt handläggare och få en enkel fråga besvarad via e-post i rimlig tid, eller hur många timmar simhallen har öppet är bevis på hur bra, eller mindre bra, den kommunala servicen är. Samma gäller för hur länge man får vänta på en plats inom förskolan eller äldreboende.

Sammanfattning

Inom område tillgänglighet finns åtta mått. Munkedals kommun förbättrat sig i sex av åtta mått mellan åren 2011 och 2012


Att få svar på en enkel fråga
MåttÅr20112012
1Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar (%)8528
2Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med en handläggare för att få svar på en enkel fråga (%)3841
3Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen. (%)7286

Trend

Pil snett nedåt åt höger
pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger

Tillgänglighetsundersökningen utförs av ett externt företag som under en period skickar e-post till kommunens centrala e-postadresser och ringer samtal till handläggare via kommunens växel.

De gör också en bedömning över hur trevligt bemötande man får.

Munkedal deltar i undersökningen varje år. Kommunen jobbar ständigt med arbetsformer och rutiner för hur telefon och e-post ska hanteras för att förbättra tillgängligheten.

Framgångsfaktor: Ett första trevlig intryck tar man med sig


Hur länge är det öppet?
MåttÅr20112012
4Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket i kommunen har öppet utöver tiden 08–17 på vardagar. (tim)2 5

Trend

Pil snett nedåt åt höger

Här tittar man på öppettider på biblioteket. Munkedal har ökat sina öppetider med 3 timmar mer i veckan jämfört med föregående år.


Hur länge måste man vänta?
MåttÅr20112012
6Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum. (%)8491
7Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten vid önskat datum. (dagar)3314
8Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats. (dagar)7412
9Handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd. (dagar)8 ingen mätning

Trend

Pil snett nedåt åt höger
pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Mått 6 ska ses i förhållande till tiden i mått 7. Exempelvis: Munkedal 91 % har fått plats på önskat placeringsdatum och av de resterande 9 % får man vänta i 14 dagar. Jämfört med 2011 har väntetiden minskat väsentligt både inom förskolan och äldreboenden.
Tabellförklaring
Bästa gruppen
Näst bästa gruppen
Näst sämsta gruppen
Sämsta gruppen
Här visar färgen i rutorna under årtalen hur kommunen står sig i jämförelsen med de andra kommunerna som är med i undersökningen. Siffrorna i rutorna visar kommunens förändring mellan åren.

Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult (näst sämst) och rött (sämst).

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt
Controller 0524-18375
Verksamhetsutvecklare 0524-18449
Länkar

Resulatatrapport kommunens kvalitet i korthet 2012PDF (pdf, 3.4 MB)

SKLs hemsidalänk till annan webbplats finns mycket matnyttigt bakgrundsmaterial!

Bild på en person som sitter vid en dator och svarar i telefon

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen