Startsida

Trygghet

Trygghet kan vara att veta att inte behöva möta en ny vårdare varje gång hemtjänsten knackar på. Trygghet kan också vara hur många barn varje förskolepersonal har att ta hand om.

Sammanfattning

Inom område trygghet finns fyra mått. Munkedals kommun har försämrats något mellan åren 2011 och 2012.

Trygghet
MåttÅr20112012
10Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (mätning vartannat år) (%)6060
11Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar? (vårdare)1515
12Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Planerad (barn)5,65,7
12 bHur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Faktisk (barn)3,9 4,3
13Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? (Inget val dessa år.)--

Trend

pil snett upp åt höger
Pil rakt fram
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger

Antal vårdare i hemtjänsten

I Munkedal möter en äldre person i genomsnitt 15 olika vårdare från hemtjänsten under 14 dagar. Spridningen inom de 200 kommunerna är stor; från 3 till hela 22 vårdare. Medel är att möta 14 olika vårdare. Det är nästan en ny per dag under mätperioden.

SKL har frågat de kommuner som har bäst resultat hur de jobbar med frågan och det har visat sig att där man arbetar i mindre arbetsgrupper och med kontaktmannaskap blir det mindre omsättning på personalen. Även effektiv arbetstidsplanering, kontaktmannaskap och införande av datoriserade system för insatsplanering är andra faktorer som kan påverka resultatet

Tabellförklaring
Bästa gruppen
Näst bästa gruppen
Näst sämsta gruppen
Sämsta gruppen
Här visar färgen i rutorna under årtalen hur kommunen står sig i jämförelsen med de andra kommunerna som är med i undersökningen. Siffrorna i rutorna visar kommunens förändring mellan åren.

Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult (näst sämst) och rött (sämst).

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt
Controller 0524-18375
Verksamhetsutvecklare 0524-18449
Länkar

Resulatatrapport kommunens kvalitet i korthet 2012PDF (pdf, 3.4 MB)

SKLs hemsidalänk till annan webbplats finns mycket matnyttigt bakgrundsmaterial!

Foto på två flickor som kramar varandra

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen