Startsida

Munkedals kommuns kvalitet i korthet 2013

Kommunalrådet har ordet

Det är ett viktigt arbete med jämförelser som vi startat och vi är mycket nöjda att trenden går åt rätt håll och vi kommer att fortsätta arbetet med att göra Munkedals kommun effektivare, mer tillgänglig och tryggare med möjlighet till god information som ger våra invånare möjlighet att vara delaktiga, trygga och nöjda med sin kommun.

2013 års resultat som vi kan vara stolta över

Ett mått som Munkedal har fått mycket goda resultat i är inom förskoleverksamheten. 98 % har fått plats på önskat placeringsdatum och av de resterande 2 % som inte fått plats har de fått vänta i tio dagar.

Även måttet gällande tillgänglighet vad avser svarstider via e-post har förbättrats och ligger på  87 %. Mätningen av bemötande vid telefonkontakt med kommunen har förbättrats och ligger nu på 88 %.

Ett annat mått som har mycket goda resultat är inom socialtjänsten som visar hur effektivt socialtjänstens ungdomsarbete bedrivs i den egna kommunen.

Målsättningen är att kommunens utredning och insatser ska leda till att den enskilde ungdomen inte behöver fortsatt stöd från socialtjänsten. Måttet andelen ungdomar som inte återaktualiseras inom ett år efter avslutad insats/utredning har under två år varit 100 %.

Här kan du se hur det gick 2013 inom respektive område

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt
Controller
Telefon: 0524-183 75

Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0524-184 49

Länkar

SKLs hemsidalänk till annan webbplats finns mycket matnyttigt bakgrundsmaterial!

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen