Startsida

Effektivitet

Frågor om kommunens kostnadseffektivitet handlar om vilket resultat man får ut av nedlagda kostnader: Alltså hur mycket man får för pengarna.

Det man tittar på är vilken service verksamheten erbjuder, vad det kostar per brukare eller enhet samt hur nöjda brukarna är med den service som erbjuds. Undersökningen gäller skolan, särskilt boende, hemtjänst samt grupp och serviceboende enligt LSS.

Sammanfattning

Inom område effektivitet finns sexton mått fördelade inom olika verksamhetsområden.

Skolan:
MåttÅr201120122013
17Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (tkr)114,9 117,7118,7
18Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (%)-7488
18 bVilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? (%)68,47459
19Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. (Elev i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram) (%)8780,786,8
20Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 (andel %)--mäter egen
21Kostnad per betygspoäng. (kostnadseffektivitet inom skolan) (kr)365 390 355
22Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen. (%)878279
23Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram. (kr)13 300 18 900 20 942

Trend

pil snett upp åt höger
pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Särskilt boende:
MåttÅr201120122013
24Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende finansierat av kommunen? (%)605355
25Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? (tkr)635,7 632,7666,7
26Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? (%)7682-

Trend

pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger

Mått 24, serviceutbudet på särskilt boende, består i en sammanvägning av PDF (pdf, 204.2 kB)följande faktorerExcel (excel, 338.5 kB) som ha stor betydelse för de äldre.

Hemtjänst och grupp- och serviceboende enligt LSS:
MåttÅr201120122013
27Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? (%)586770
28Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (tkr)103,5 208,8231,1
29Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? (%)809694
30Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp och serviceboende?676978

Trend

pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett ned åt höger
Pil snett upp åt höger

Mått 27, omsorgs- och serviceutbudet i hemtjänsten, består av en sammanvägning avföljande faktorerExcel (excel, 338.5 kB)visar vilka prioriteringar som gjorts.

Mått 30, Serviceutbudet inom LSS boenden, består av en sammanvägning av  PDF (pdf, 202 kB)följande faktorerExcel (excel, 338.5 kB)

Socialtjänstens ungdomsarbete:
MåttÅr201120122013
31Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. (%)-100100

Trend

Pil snett nedåt åt höger
Vad betyder färgerna?
Bästa gruppen
Näst bästa gruppen
Näst sämsta gruppen
Sämsta gruppen

Här visar färgen i rutorna under årtalen hur kommunen står sig i jämförelsen med de andra kommunerna som är med i undersökningen. Siffrorna i rutorna visar kommunens förändring mellan åren.

Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult (näst sämst) och rött (sämst).

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt

Controller 0524-18375
Verksamhetsutvecklare 0524-18449

Länkar

Resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013PDF (pdf, 6 MB)

SKLs hemsidalänk till annan webbplats finns mycket matnyttigt bakgrundsmaterial!

Foto på en pojke som gör en skoluppgift

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen