Startsida

Samhällsutveckling

Bedömningen av hur framgångsrik en kommun är som samhällsbyggare måste med nödvändighet bli väldigt sammansatt.

Det behövs mått från många olika delar och aspekter av hur samhället utvecklas. Här redovisas nio mått av skiftande slag som tillsammans kan ge en viss uppfattning om Munkedal som samhällsbyggare.


Arbetstillfällen och företagande:
MåttÅr201120122013
32Andelen av kommunens invånare 20-64 år som förvärvsarbetar.(%)76,177,178,3
33Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen? Observera att vi tidigare redovisat detta mått inkl. introduktionsersättning, men att detta ej ingår fr.o.m. 20138,418,13,3
34Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? (Antal nya förvärvsarb.)6,97,25,8
 Företagsklimatet, enkät enligt svenskt Näringsliv, ranking 138140
35Vad ger företagarena för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (indextal). Undersökning genomförs i vår, klart i juni och redovisas 201364 --

Trend

Pil snett uppåt
pil snett ned åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett rakt fram åt höger
Folkhälsa:
MåttÅr201120122013
36Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (dagar)6,06,98

Trend

Pil snett upp åt höger

Hur mår Munkedalsborna egentligen? Måttet ger en bild av befolkningens hälsotillstånd.

Enligt sjukpenningstalet som visar antal utbetalda dagar, mår vi faktiskt ganska bra. Jämfört med resten av kommunerna i undersökningen mår vi bättre än medel som ligger på 8,5 dagar. Kommunen är tillsammans med andra aktörer aktiva i folkhälsorådet vars uppgift är att främja folkhälsan och vidta förebyggande åtgärder. 


Miljö:
MåttÅr201120122013
37Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (%)133144
38Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? (%)353525
39Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%)346
40Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? (index) mätning varannat år.55-48

Trend

Pil snett nedåt åt höger
pil snett ned åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett ned åt höger
På höger sida kan du i resultatrapporten kommunens kvalitet i korthet se alla kommunerna i jämförelserna inom området samhällsutveckling.
Tabellförklaring
Bästa gruppen
Näst bästa gruppen
Näst sämsta gruppen
Sämsta gruppen
Här visar färgen i rutorna under årtalen hur kommunen står sig i jämförelsen med de andra kommunerna som är med i undersökningen. Siffrorna i rutorna visar kommunens förändring mellan åren.

Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult (näst sämst) och rött (sämst).

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt
Controller 0524-18375
Verksamhetsutvecklare 0524-18449
Länkar

Resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013PDF (pdf, 3.7 MB)

SKLs hemsidalänk till annan webbplats finns mycket matnyttigt bakgrundsmaterial!

Foto på vy från Gunnarsbo. En älv ringlar sig ned mot en sjö.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen