Startsida

Tillgänglighet

Att snabbt och utan besvär få tag på rätt handläggare och få en enkel fråga besvarad via e-post i rimlig tid, eller hur många timmar simhallen har öppet är bevis på hur bra, eller mindre bra, den kommunala servicen är. Samma gäller för hur länge man får vänta på en plats inom förskolan eller äldreboende.

Sammanfattning

Inom område tillgänglighet finns åtta mått. Munkedals kommun förbättrat sig i sex av åtta mått mellan åren 2012 och 2013


Att få svar på en enkel fråga.
MåttÅr201120122013
1Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar (%)852887
2Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med en handläggare för att få svar på en enkel fråga (%)384144
3Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen. (%)728688

Trend

Pil snett upp åt höger
pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger

Tillgänglighetsundersökningen utförs av ett externt företag som under en period skickar e-post till kommunens centrala e-postadresser och ringer samtal till handläggare via kommunens växel.

De gör också en bedömning över hur trevligt bemötande man får.

Munkedal deltar i undersökningen varje år. Kommunen jobbar ständigt med arbetsformer och rutiner för hur telefon och e-post ska hanteras för att förbättra tillgängligheten.

Framgångsfaktor: Ett första trevlig intryck tar man med sig.


Hur länge är det öppet?
MåttÅr201120122013
4Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket i kommunen har öppet utöver tiden 08–17 på vardagar. (tim)2 44

Trend

Pil rakt fram

Här tittar man på öppettider på biblioteket. Munkedal har ökat sina öppetider med 3 timmar mer i veckan under 2011-2012 men varit oförändrat 2012-2013.


Hur länge måste man vänta?
MåttÅr201120122013
6Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum. (%)849198
7Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten vid önskat datum. (dagar)331410
8Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats. (dagar)741234
9Handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd. (dagar)8 ingen mätning ingen mätning
Trend
Pil snett nedåt åt höger
pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger

Mått 6 ska ses i förhållande till tiden i mått 7. Exempelvis: Munkedal 98 % har fått plats på önskat placeringsdatum och av de resterande 2 % får man vänta i 10 dagar. Jämfört med 2012 har väntetiden minskat väsentligt förskolan. 

Även om antalet väntedagar ökat från föregående år inom äldreomsorgen  ligger ligger Munkedal bra till i jämförelse med andra kommuner och är ett acceptabelt och bra resultat. Kommunfullmäktiges mål är max 60 dagar.

Tabellförklaring
Bästa gruppen
Näst bästa gruppen
Näst sämsta gruppen
Sämsta gruppen

Här visar färgen i rutorna under årtalen hur kommunen står sig i jämförelsen med de andra kommunerna som är med i undersökningen. Siffrorna i rutorna visar kommunens förändring mellan åren.

Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult (näst sämst) och rött (sämst).

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt
Controller 0524-18375
Verksamhetsutvecklare 0524-18449
Länkar

Resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2013PDF (pdf, 6 MB)

SKLs hemsidalänk till annan webbplats finns mycket matnyttigt bakgrundsmaterial!

Bild på en person som sitter vid en dator och svarar i telefon

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen