Startsida

Munkedals kommuns kvalitet i korthet 2014

Kommunalrådet har ordet

Det är ett viktigt arbete med jämförelser. Vi kommer att fortsätta vår strävan med att göra Munkedals kommun effektivare, mer tillgänglig och tryggare med möjlighet till god information som ger våra invånare möjlighet att vara delaktiga, trygga och nöjda med sin kommun.

Nu börjar vi få några års siffror att jämföra med och överlag så går vi åt rätt håll. Dock finns några områden som bör fokuseras på bla. kostnader och serviceutbudet på våra äldreboenden och kostnad per vårdtagare i hemtjänsten. En annan fråga är hur kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling, där vi har idag öppna möten, utökat med möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige, webbsända möten samt startmöten i detaljplaner motsvarar inte betyget där måste vi se vad mer vi kan göra.

2014 års resultat som vi kan vara stolta över


Målmedvetet utvecklingsarbete inom hemtjänsten har gett gott resultat

Värdegrundsarbete har fortsatt under 2014, samtliga enheter inom vård och omsorg har utbildade värdegrundsledare som tillsammans med sina arbetskamrater arbetar med att förbättra arbetssätt, förhållningssätt och bemötande. På så sätt förbättras också kvaliteten och ökar möjligheten till ett värdigt liv. Resultatet från den nationella brukarundersökningen ”vad tycker de äldre om äldreomsorgen” visade att brukare som har insatser från hemtjänsten har stort förtroende för personalen och anser att de blir mycket väl bemötta. Detta fina resultat tillsammans med kommunens satsningar på kompetensutveckling, matlagning i hemmet och välfärdsteknologi har bidragit till att Munkedals hemtjänst fått SPF:s utmärkelse ”Sveriges seniorvänligaste kommun” år 2013.

Framåt krävs fokusering att förbättra resultaten inom de särskilda boendena. Höga kostnader för en plats och nöjdheten i den nationella brukarundersökningen är låg jämfört med andra kommuner.

En ny äldreomsorgsplan är beslutad som visar kommunens ambitioner med uppsatta inriktningsmål och konkreta aktiviteter för äldreomsorgen. Planen kommer vara ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg undre att antal år framåt.

Förbättrade resultat inom skolan

Efter flera års med sjunkande resultat inom skolan så har trenden vänt de två senaste åren. Detta syns i mätningen för elever årskurs 6 i de nationella proven. Från 2012 då andelen var på 74 % därefter en succesivt ökning till 92 %. Munkedal ligger nu i genomsnitt med andra kommuner i jämförelsen. Även trenden har vänt gällande det genomsnittliga meritvärdet som förbättrats från år 2012 (189) till 208 år 2014.

En av förklaringarna är arbetet med systematisk kvalitetsförbättring där man arbetar med den röda tråden i barn/elevers lärande. Läsår 2013/2014 har man fokuserat på att förbättra undervisningen i matematik och språk. En matematikplan och språkplan är färdig med inbyggda kontrollstationer. Arbetet med kontrollstationer är avsedda att tidigt fånga upp barn i behov av stöd för att positivt gynna läs och skrivutveckling och främja goda resultat i språk och matematik.

Här kan du se hur det gick 2014 inom respektive område

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt

Controller
Telefon: 0524-183 75

Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0524-184 49

Länkar

SKLs hemsidalänk till annan webbplats finns mycket matnyttigt bakgrundsmaterial!

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen