Startsida

Delaktighet och information

Under den här rubriken hittar du mått som handlar om förutsättningarna för medborgarinflytande och demokrati, och om kvaliteten på kommunens webbplats.

Sammanfattning

Inom område delaktighet och information finns tre mått. Som förbättringspotential finns att utveckla webbsidorna.

Resultat
MåttÅr201220132014
14Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? ( %)798181
Pil snett nedåt åt höger

Trend

Hur bra, eller mindre bra, fungerar hemsidan?
Större vikt har lagts på resultatpresentationer samt e-tjänster. Ingen förändring jämfört med föregående år och Munkedal ligger bra till i jämförelsen med andra.

Undersökningen består av cirka 200 frågor i ett användarperspektiv och utvärderingen visat hur många procent man har hittat rätt svar via vår hemsida inom två minuter. Munkedal kommer att installera en bättre sökmotor under 2015.

En stor förbättringspotential är att hitta möjlighet att installera en bättre sökmotor för hemsidan vilket förhoppningsvis kommer att göra det lättare att hitta rätt information. Webben är ett av kommunens viktigaste ansikte utåt.

Ladda gärna ner rapporten webbundersökning 2014: Information till alla på PDFPDF (pdf, 490.9 kB)
Ladda gärna ner excel sammanställningen av webbundersökningen 2014: Sammanställning webb 2014Excel (excel, 1005 kB)

Resultat
MåttÅr201220132014
15Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (%)495330

Trend

Pil snett nedåt åt höger

Hur lätt är det att göra sin röst hörd, eller komma till tals?

Måttet inflytande över kommunens verksamhet där kommunen genomför en självgranskning utifrån en mall från Kolada (medborgarindex). Kommunen själv värderar de olika aktiviteterna i förhållande till den poängsättning som ställts upp.  Syftet med måttet är visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna.

Resultat
MåttÅr201220132014
16Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Medborgarundersökning som görs varannat år. Senast var 2013. 34 

Trend

Resultat
MåttÅr201220132014
14Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet?  81,3

Trend

Pil snett nedåt åt höger

I valet år 2010 var det 78,8 % som röstade så jämfört med år 2014 är det en större andel i Munkedal.


Här visar färgen i rutorna under årtalen hur kommunen står sig i jämförelsen med de andra kommunerna som är med i undersökningen. Siffrorna i rutorna visar kommunens förändring mellan åren.

Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult (näst sämst) och rött (sämst).

Tabellförklaring
Bästa gruppen
Näst bästa gruppen
Näst sämsta gruppen
Sämsta gruppen
Här visar färgen i rutorna under årtalen hur kommunen står sig i jämförelsen med de andra kommunerna som är med i undersökningen. Siffrorna i rutorna visar kommunens förändring mellan åren.

Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult (näst sämst) och rött (sämst).

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt
Controller 0524-18375
Verksamhetsutvecklare 0524-18449
Länkar

Resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2014PDF (pdf, 6.3 MB)

SKLs hemsidalänk till annan webbplats finns mycket matnyttigt bakgrundsmaterial!

 Information till allaPDF (pdf, 490.9 kB)

Bild på Munkedals kommuns webbplats

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen