Startsida

Tillgänglighet

Att snabbt och utan besvär få tag på rätt handläggare och få en enkel fråga besvarad via e-post i rimlig tid, eller hur många timmar simhallen har öppet är bevis på hur bra, eller mindre bra, den kommunala servicen är. Samma gäller för hur länge man får vänta på en plats inom förskolan eller äldreboende.

Sammanfattning

Inom område tillgänglighet finns åtta mått.  Kommunfullmäktige har beslutat att målet inom tillgänglighetsundersökningen under 2014 ska vara: E-post: 85 %, telefonkontakt: 50 % och gott bemötande: 75 %.

Alla mått är uppfyllda utifrån kommunfullmäktiges mål, men trenden är lite oroväckande gällande e-post som besvaras inom två arbetsdagar. Munkedal ligger fortfarande i den näst bästa gruppen i jämförelse med andra kommuner men trenden har vänt.

Bemötandet vid telefonkontakt har sjunkit jämfört med föregående år och Munkedal ligger nu  i sämsta gruppen.

Öppettider inom biblioteket och återvinningen är sämre jämfört med andra kommuner i mätningen.

Planeringen av tillgång av platser inom förskola och äldreboende i kommunen är god jämfört med andra kommuner.

Att få svar på en enkel fråga
MåttÅr201220132014
1Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar (%)288785
2Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med en handläggare för att få svar på en enkel fråga (%)414459
3Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen. (%)868880

Trend

Pil snett upp åt höger
pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger

Tillgänglighetsundersökningen utförs av ett externt företag som under en period skickar e-post till kommunens centrala e-postadresser och ringer samtal till handläggare via kommunens växel.

De gör också en bedömning över hur trevligt bemötande man får.

Munkedal deltar i undersökningen varje år. Kommunen jobbar ständigt med arbetsformer och rutiner för hur telefon och e-post ska hanteras för att förbättra tillgängligheten.

Framgångsfaktor: Ett första trevlig intryck tar man med sig.

Hur länge är det öppet?
MåttÅr201220132014
4Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket i kommunen har öppet utöver tiden 08–17 på vardagar. (tim)444
4Öppettider utöver vardagar 8-17 på återvinnings-central, h/v888

Trend

Pil snett upp åt höger
Pil rakt fram

Här tittar man på öppettider på biblioteket. Munkedal har ökat sina öppettider med 3 timmar mer i veckan under 2011-2012 men varit oförändrat 2012-2014. Även återvinningscentralen har varit oförändrat 2011-2014.

Hur länge måste man vänta?
MåttÅr201220132014
6Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum. (%)919886
7Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten vid önskat datum. (dagar)141028
8Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats. (dagar)123426
9Handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd. (dagar) ingen mätning ingen mätning ingen mätning

Trend

Pil snett nedåt åt höger
pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger

Mått 6 ska ses i förhållande till tiden i mått 7. Exempelvis: Munkedal 86 % har fått plats på önskat placeringsdatum och av de resterande 14 % får man vänta i 28 dagar.

Även om antalet väntedagar inom särskilt boende har varierat under åren så ligger ligger Munkedal bra till i jämförelse med andra kommuner och är ett acceptabelt och bra resultat. 

Syftet med måtten väntetid inom skola och omsorg är att få kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser/äldreplatser i förhållande till behov. 

Tabellförklaring
Bästa gruppen
Näst bästa gruppen
Näst sämsta gruppen
Sämsta gruppen

Här visar färgen i rutorna under årtalen hur kommunen står sig i jämförelsen med de andra kommunerna som är med i undersökningen. Siffrorna i rutorna visar kommunens förändring mellan åren.

Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult (näst sämst) och rött (sämst).

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt
Controller 0524-18375
Verksamhetsutvecklare 0524-18449
Länkar

Resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2014PDF (pdf, 6.3 MB)

SKLs hemsidalänk till annan webbplats finns mycket matnyttigt bakgrundsmaterial!

Bild på en person som sitter vid en dator och svarar i telefon
Tabellförklaring
Bästa gruppen
Näst bästa gruppen
Näst sämsta gruppen
Sämsta gruppen

Här visar färgen i rutorna under årtalen hur kommunen står sig i jämförelsen med de andra kommunerna som är med i undersökningen. Siffrorna i rutorna visar kommunens förändring mellan åren.

Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult (näst sämst) och rött (sämst).

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen