Startsida

Jämförelseprojektet - en jämförelse ur ett medborgarperspektiv

Nätverket Bohuslän är ett av ca tjugo nätverk som ingår i det treåriga nationella Jämförelseprojektet som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL). De kommuner som deltar i nätverket är Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn.

Tillsammans finns det över 88 000 invånare i dessa kommuner. Nätverket Bohuslän har i sin första rapport haft uppdraget från sin styrgrupp att jämföra Särskilt boende mellan kommunerna ur ett medborgarperspektiv.

Tanken är att nätverket två gånger per år skall lägga fram en rapport kring ett specifikt verksamhetsområde. Vilka områden som skall undersökas beslutas av den politiska styrgruppen för nätverket.

Jämförelseprojekts primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Det är också en uttalad ambition att skapa en arbetskultur där kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter.

Pågående undersökningsområde


I denna sjätte rapport har nätverket haft uppdraget från sin styrgrupp att jämföra Lagen om stöd och service (LSS) ett medborgarperspektiv. Denna väntas vara klar i slutet av december 2010.

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen