Startsida

Undersökning av grundskolan ur ett medborgarperspektiv

Denna rapport är nätverkets tredje inom Jämförelseprojektet och belyser grundskolan ur ett medborgarperspektiv där tio olika områden har belysts. Till nätverket Bohuslän har även kommunerna Dals-Ed, Färgelanda och Tjörn anslutit.

Nöjdhet


Nätverket har använt sig av ett Nöjd Brukare Index. Frågorna ställdes till eleverna i årskurs 6 i de deltagande kommunerna. Det visar elevernas totala nöjdhet med sin skola. Frågorna är av övergripande art och det gör att resultatet kan se annorlunda ut i detaljfrågorna.

 
Nöjdheten hos eleverna i åk 6 har också undersökts genom en mer detaljerad enkät. Eleverna i Strömstad och Tjörn är nöjdare än övriga kommuners elever. Den fråga som generellt får lågt betyg i samtliga kommuner är arbetsron på lektionerna. Förekomsten av mobbning och trakasserier varierar mellan kommunerna. Generellt är det högre förekomst under skoltid än på fritiden och flickor upplever sig mer utsatta än pojkar. Färgelanda utgör ett gott exempel med genomgående lägst andel elever som känner sig utsatta.

Samband kostnad/kvalitet


När det gäller resultaten i grundskolan har sex resultatmått undersökts för att ge en samlad bild. Kostnaden per elev varierar och fem av kommunerna har högre kostnad än rikssnittet. Ställer vi kommunernas kostnad i förhållande till resultat får Lysekil och Sotenäs bäst värde.

I den här undersökningen finner vi inget samband att högre kostnader leder till bättre resultat

 

Information och tillgänglighet


Vilken information kan medborgaren få på kommunens webbsida? Granskningen visar att i samtliga kommuner får man svar på över hälften av frågorna men att resultaten skiljer sig. Tanum är ett gott exempel där man får svar på 94 procent av frågorna.

 
Får man svar från kommunen via telefon eller e-post? Kommunernas tillgänglighet har undersökts av ett externt företag. Telefontillgängligheten är god i samtliga kommuner medan svarstiderna på e-post varierar. Sotenäs visar det bästa resultatet genom att besvara samtliga frågor inom ett dygn.

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt

Ekonom för Barn och ungdomsförvaltningen
0524-182 47

Länkar

Rapport GrundskolanPDF (pdf, 18.3 MB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen