Startsida

Undersökning av särskilt boende ur ett medborgarperspektiv

Föreliggande rapport om Särskilt boende är den första sammanställningen av resultat av kvalitetsmått som nätverket testat. Syftet med rapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. I samband med detta ska man kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen i förhållande till insatta medel och kunna jämföra vad som görs i andra kommuner. Goda exempel ska lyftas fram och vara en inspirationskälla för andra kommuner.

Utbud och omsorg


Nätverket har använt sig av ett äldreboendeindex för att fånga kvalitativa aspekter inom äldreboendena. Resultatet visar på stora likheter mellan kommunerna. Där det främst finns skillnader är vårdtagarnas möjlighet till aktiviteter, både organiserade gemensamma och vardagsnära individuella.

Samband kostnad/kvalitet


Kommunernas kostnader för boendena varierar stort och det finns ingen direkt relation mellan kostnaderna och det uppnådda resultatet. Orsakerna till skillnaderna måste troligen hittas inom andra områden.

Nöjdhet


Nöjdheten hos de boende har även undersökts. Resultatet visar att det finns skillnader mellan kommunerna. Den lägsta siffran är 61 och den högsta är 80 av totalt 100. Flertalet kommuner påvisar ett mycket högt " Nöjd brukar index". Kommunernas boende är mycket nöjda med den service man får. Tydligt är även att det inte finns någon relation mellan kommunens servicenivå och brukarnas nöjdhet.

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen