Startsida

Konsumentrådgivning

Munkedals Kommun har från den 1 juni 1999 konsumentrådgivning för allmänheten, i samarbete med Uddevalla kommun.

Vart skall jag vända mig med frågor?

Ta kontakt med Konsumentvägledning i Uddevallalänk till annan webbplats för att få hjälp med förköpsrådgivning, medling i reklamationstvister, information om konsumenträtt samt information om hushållets kostnader (ej budgetrådgivning eller skuldsanering).

Hallå konsument!

Klicka på bilden till höger för att komma till Hallå konsuments webbsida eller ring telefonnumret för att få opartisk information och vägledning så att du kan göra väl avvägda val. Det kan t ex handla om för- och efterköpssituationer eller om hållbar konsumtion.

Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga och samordna en nationell upplysningstjänst för konsumentfrågor. Det sker i samverkan med 12 informationsansvariga myndigheter: ARN, Boverket, Energimarknads-inspektionen, Energimyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Kronofogden, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten och Post- och telestyrelsen samt de fyra konsumentbyråerna: Energimarknadsbyrån, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Telekområdgivarna och kommunernas konsumentverksamhet.

Sidansvar: Lotta Karlsson
Senast uppdaterad 2017-04-18

Loggo Hållå konsument, telefonnummer 0771-525 525, webbadress www.hallakonsument.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-18 | Om webbplatsen