Startsida

Medborgarundersökning 2011

Vad tycker munkedalsborna om sin kommun?

Under hösten 2011 genomförde SCB (Statistiska centralbyrån) en medborgarundersökning i Munkedals kommun. Frågorna gällde

  • kommunen som en plats att bo och leva på
  • kommunens verksamheter
  • inflytande i kommunen

Under tiden 13 september till 7 november genomförde SCB (Statistiska Centralbyrån) en medborgarundersökning i Munkedals kommun. Genom ett urval på 500 personer mellan 18 och 84 år har dessa fått svara på frågor inom de tre områdena:
 
A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på
Nöjd Region Index NRI

B. Medborgarna om kommunens verksamheter
Nöjd Medborgar Index NMI

C. Medborgarna om inflytande i kommunen
Nöjd Inflytande Index NII

 
50 procent eller 244 personer av de tillfrågade har svarat på enkäten. 128 kommuner har deltagit i samma undersökning under våren och hösten 2011, det gör det därför möjligt att jämföra resultaten med övriga deltagande kommuner.

 
Munkedals kommun deltog även i medborgarundersökningen 2005, 2007 och 2009. Frågeblanketten har dock ändrats något sedan 2005. Detta måste beaktas vid jämförelse mellan åren.

 
I 2011 års undersökning har Munkedals kommun fått ett högre betygsindex inom samtliga områdena Nöjd Region Index och Nöjd Medborgar Index och Nöjd Inflytande Index.

 

Fortsatt kvalitetsarbete

I det fortsatta kvalitetsarbetet kommer Munkedals kommun att prioritera ett antal områden som i undersökningen fått låga betygsindex.

 

Nöjd Region Index

Helhetsbetyget Nöjd Region Index, NRI, för hur medborgarna bedömer Munkedals kommun som en plats att bo och leva på blev 55. NRI för samtliga kommuner som varit med i undersökningsomgångarna våren och hösten 2011 uppgår till 60.

 
Av medborgarna kan 30 procent starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Munkedals kommun medan 27 procent vill avråda.

 
I det fortsatta kvalitetsarbetet kommer Munkedals kommun först och främst att arbeta med faktorerna Bostäder, Fritid och Trygghet.

 

Nöjd Medborgar Index

Helhetsbetyget Nöjd Medborgar Index, NMI, för hur medborgarna bedömer Munkedals kommuns verksamheter blev 52. NMI för samtliga kommuner som varit med i höstens undersökning uppgår till 54.

 
I det fortsatta kvalitetsarbetet kommer Munkedals kommun först och främst att arbeta med faktorerna Kultur, Äldreomsorg och Idrott- och motionsanläggningar.

 

Nöjd Inflytande Index

Helhetsbetyget Nöjd Inflytande Index, NII, för hur medborgarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut blev 44. NII för samtliga kommuner som varit med i undersökningsomgångarna våren och hösten 2011 uppgår till 41.

 
I det fortsatta kvalitetsarbetet kommer Munkedals kommun först och främst att arbeta med faktorerna Förtroende och Påverkan.

 

Fritextfrågor

Som avslutning på frågeenkäten har de tillfrågade haft möjlighet att ge synpunkter till kommunen. Av de 244 svarande så har 54 personer utnyttjat denna möjlighet. Vid en sammanställning av de fritextsvar som inkommit så har övervägande del handlat om allmänna frågor som simhall, Allaktivitetshus m.m. Men också om skola och barnomsorg, vägar och avgifter, kollektivtrafik, centralort/landsbygd, vård och omsorg samt demokratifrågor.

Sidansvar: Lotta Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-11

Tåsteröds stora vatten. Foto R. Andersson

Tåsteröds stora vatten. Foto R. Andersson

UndersökningenPDF (pdf, 2.5 MB)

RapportbilagaPDF (pdf, 1.9 MB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen