Startsida

Personuppgiftslagen i Munkedals kommun

Lagen härstammar från ett EU-direktiv och syftet med lagen är att stärka skyddet av den personliga integriteten. Lagen innebär skärpta krav vad gäller insamling och bearbetning av personuppgifter som rör en fysisk person. Den nya lagen innehåller bland annat bestämmelser om samtycke till registrering vilket innebär att den enskilde i vissa fall ska godkänna vilka uppgifter som lagras. Kommunen har dessutom en informationsskyldighet vad gäller behandlingen av data.

Kommunen förfogar idag över ett stort antal personuppgifter. För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika förvaltningar är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning, för att kunna fullgöra den skyldighet som åligger oss eller att avtalsförhållande föreligger.

Kommunen måste dock ge information till den enskilde. Informationen kommer att ske i samband med att kommmuninvånare eller annan på något sätt lämnar personuppgifter till oss. Om personuppgifterna kommer från annan källa informeras vederbörande när uppgiften registreras.

Munkedals kommun har, i likhet med andra kommuner, ett kommuninvånarregister där samtliga i kommunen folkbokförda individer finns registrerade med personnummer, adress, födelseort och civilstånd.

För vidare information om vad som gäller är ni välkomna att kontakta kommunens personuppgiftsombud:

Kaj Laerum
Telefon: 070-213 78 85
E-post: kaj.laerum@integrit.se

Sidansvar: Lotta Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-11

För vidare information om vad som gäller är ni välkomna att kontakta kommunens personuppgiftsombud:

Kaj Laerum
Telefon: 070-213 78 85
E-post: kaj.laerum@integrit.se

Datainspektionen har utfärdat allmänna råd avseende information till registrerade enligt personuppgiftslagen. Råden finns på www.datainspektionen.selänk till annan webbplats.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen