Startsida

Organisation i Munkedals kommun

Kommunens samlade förvaltning är indelad i fyra sektorer. Dessa arbetar gentemot de två nämnderna Kommunstyrelsen respektive Byggnadsnämnden.

I nämnderna sitter de förtroendevalda som beslutar om mål medan personalen bereder ärenden och utför arbeten.

Politikerna har det yttersta ansvaret för styrningen av den kommunala verksamheten. I kommunvalet (var fjärde år) väljs av kommuninvånarna vilka som skall styra kommunen. Politikerna sätter upp mål och riktlinjer för verksamheten samt beslutar i övergripande frågor.

Personalen har till uppgift att:

  • Bereda ärenden för beslut av de förtroendevalda
  • Se till att beslut verkställs
  • Se till att upprätthålla den dagliga verksamheten

Tjänstemannaorganisation

Kommunledningsstab Sektor Barn och utbildning Sektor Samhällsbyggnad Kommunchefens ledningsgrupp Kommunchef Sektor Omsorg Kommunchefens ledningsgrupp

Sidansvar: Ulrika Gellerstedt
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt

Kommunchef
Håkan Sundberg
Telefon: 0524-181 65
E-post: hakan.sundberg@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen