Startsida

Kommunchefens ledningsgrupp (KLG)

Ledningsgruppen är kommunchefens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. Det formella ansvaret för beslut i gruppen ligger på kommunchefen. Övriga medlemmar i gruppen ansvarar för att viktiga frågor aktualiseras, att information delges medlemmarna i gruppen och att fattade beslut verkställs.
Kommunchefens ledningsgrupp

KLG skall vara

  • Ett instrument för att uppnå samsyn och helhetstänkande
  • Diskussionsforum för frågor av gemensamt eller principiellt intresse samt skapa ökad tydlighet i dessa frågor
  • Skapa delaktighet och gemensamt ansvarstagande
  • Komplettera, stimulera och stödja medlemmarna i gruppen
  • Styrgrupp/referensgrupp i frågor som är av gemensamt intresse för kommunstyrelsen

Några ärenden som alltid finns med på dagordningen är:

  • Verksamhetsutveckling
  • Ekonomifrågor
  • Personalfrågor

Arbetsformer


Ledningsgruppen sammanträder ungefär två gånger per månad. Dessemellan har kommunchefen möten med sin stab samt områdes/sektors/enhetscheferna har möte med sina respektive chefsgrupper. Gruppen träffas vanligtvis måndagar, med uppehåll under juli.

Mötesplanen 2012 är anpassad utifrån samverkansmötena, vilket innebär att ibland är det tre veckor mellan sammanträdestillfällena. Det kan ibland på förekommen anledning bli fråga om extra möten.

Kommunstyrelsens ordförande kan på eget initiativ delta i ledningsgruppens möten.

Sidansvar: Ulrika Gellerstedt
Senast uppdaterad 2016-09-06

Kontakt

Kommunchef
Håkan Sundberg
Telefon: 0524-181 65
E-post: hakan.sundberg@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-09-06 | Om webbplatsen