Startsida

Fakturor ställda till Munkedals kommun

Alla leverantörsfakturor som inkommer i pappersform skannas in elektroniskt och därför måste samtliga fakturor vara märkta med:

Referensnummer (består av siffror motsvarande kostnadsställe)

Fakturor ska skickas till den gemensamma fakturaadressen:

Munkedals kommun
R 044
Fack 440001
10654 Stockholm

Ovanstående ska uppges av köparen vid varje inköpstillfälle men vi ber leverantören att kräva referensnummer vid beställning, då fakturor utan referensnummer ofta blir fördröjda.

Behöver du en referensnummerlista så kontakta ekonomienheten.

Köparen ska även kunna legitimera sig vid beställning/köp.

Vi betalar Er faktura 30 dagar efter den korrekta fakturans fakturadatum, om inte annat uttryckligen har avtalats. Om detta är helgdag sker betalningen först påföljande arbetsdag.

Har du frågor om detta ta kontakt med kommunens ekonomienhet.

Sidansvar: Marie Kvist
Senast uppdaterad 2015-06-11

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-06-11 | Om webbplatsen