Startsida

Hur går en upphandling till?

Följande flödesschema beskriver hur en offentlig upphandling går till, från planering till kontraktsskrivning. De olika stegen i processen förklaras kort i texten.

En processöversikt för hur en upphandling går till

Planering

I planeringsfasen identifieras och sammanställs behovet i ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget ska vara fullständigt och tydligt. Om en leverantör inte förstår eller anser att förfrågningsunderlaget är oklart bör den upphandlande myndigheten kontaktas omgående för ett förtydligande.

Upphandlingsprocessen

Upphandlingen annonseras ut genom en allmän tillgänglig databas. I samband med annonseringen av upphandlingen kan leverantör också hämta ut förfrågningsunderlaget direkt från hemsidan. 

I annonsen och i förfrågningsunderlaget anges hur anbud skall lämnas och vad det skall innehålla.

Leverantörens lämplighet granskas utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlaget eller annonsen/kvalifikationsunderlaget avseende leverantörens ekonomiska ställning och tekniska och yrkesmässiga kapacitet.

Den upphandlande myndigheten tilldelar kontraktet enligt den utvärderingsgrund som har angivits; antingen det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten eller det anbud som har lägsta pris. Tilldelningsbeslutet med skäl lämnas till anbudsgivaren/anbudsgivarna. I samband med tilldelningsbeslut börjar en tidsfrist på tio dagar att löpa då leverantör har möjlighet att ansöka om överprövning.

Avtalsperioden

Under avtalsperioden sker uppföljning/avstämning att avtalet följs av båda parter. Eventuella prisjusteringar under avtalsperioden sker enligt avtalet.

Förebygga ekonomisk brottslighet

Munkedals kommun har ett samarbete med Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet. Detta innebär att leverantörer kontrolleras via Skatteverket för att säkerställa att skatter och avgifter redovisas. Denna kontroll genomförs i utvärderingskedet i upphandlingen samt under avtalets gång.

Läs mer om detta härPowerpoint (powerpoint, 119.5 kB).

Sidansvar: Elin Johansson
Senast uppdaterad 2017-04-26

Kontakt

Elin Johansson (föräldraledig)
Upphandlare
E-post: elin.johansson6@munkedal.se

Kristin Karlsson
Upphandlare
E-post: kristin.karlsson@munkedal.se

Telefon: 0524-181 69

Länkar

Pågående upphandlingarlänk till annan webbplats
Portal för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum.

Miljöstyrningsrådetlänk till annan webbplats
Här får du tips på miljökrav som du kan ställa i en upphandling

Skatteverketlänk till annan webbplats
Här hittar du bland annat skv 4820

Lag (2016:1145) om offentlig upphandlinglänk till annan webbplats

Upphandlingsmyndighetenlänk till annan webbplats

Kammarkollegietlänk till annan webbplats

Konkurrensverketlänk till annan webbplats

Munkedals kommuns
Regler för inköp och upphandlingPDF (pdf, 165.8 kB)

Policy för inköp och upphandlingPDF (pdf, 148.6 kB)

Samarbete med SkatteverketPowerpoint (powerpoint, 119.5 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-26 | Om webbplatsen