Startsida

LOU - Lagen om offentlig upphandling

LOU reglerar hur kommunens upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader skall ske. Munkedals kommuns regler för inköps och upphandling anger värdet för en direktupphandling.  

Länk till LOU hittar du på höger sida.

För dig som vill ha en översiktlig introduktion om vad Lagen om offentlig upphandling är har Konkurrensverket tagit fram en skrift:

Upphandlingsreglerna - en introduktionlänk till annan webbplats

Tröskelvärden och uppphandlingsförfaranden

Vid offentlig upphandling baseras förfarandet på värdet av upphandlingen. Tröskelvärden och förfaranden som gäller visas nedan:

Tröskelvärden och upphandlingsformer

Upphandlingsform

Varor och tjänster

Byggentreprenader

Öppen upphandling mfl

Över 1 910 323 kr

Över 47 758 068 kr

Förenklad upphandling mfl

Från 534 890 kr till 1 910 323 kr

Från 534 890 kr                till 47 758 068 kr

Direktupphandling

Upp till 534 890 kr

Upp till 534 890 kr

 

Öppen upphandling, selektiv upphandling och förhandlad upphandling är tre upphandlingsformer som används över tröskelvärdet. Förenklad upphandling och direktupphandling är två upphandlingsformer som används under tröskelvärdet.

 

Sidansvar: Elin Johansson
Senast uppdaterad 2016-04-29

Kontakt

Elin Johansson (föräldraledig)
Upphandlare
E-post: elin.johansson6@munkedal.se

Kristin Karlsson
Upphandlare
E-post: kristin.karlsson@munkedal.se

Telefon: 0524-181 69

Länkar

Pågående upphandlingarlänk till annan webbplats
Portal för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum.

Miljöstyrningsrådetlänk till annan webbplats
Här får du tips på miljökrav som du kan ställa i en upphandling

Skatteverketlänk till annan webbplats
Här hittar du bland annat skv 4820

Lag (2016:1145) om offentlig upphandlinglänk till annan webbplats

Upphandlingsmyndighetenlänk till annan webbplats

Kammarkollegietlänk till annan webbplats

Konkurrensverketlänk till annan webbplats

Munkedals kommuns
Regler för inköp och upphandlingPDF (pdf, 165.8 kB)

Policy för inköp och upphandlingPDF (pdf, 148.6 kB)

Samarbete med SkatteverketPowerpoint (powerpoint, 119.5 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-29 | Om webbplatsen