Startsida

Utmanarrätt

Utmanarrätt innebär att kommunen välkomnar initiativ från utomstående och egna medarbetare att utmana kommunen i syfte att överta verksamheten i andra driftsformer.

Utmaningsrätten innebär att berörd nämnd prövar om den skall lägga ut verksamhet på annan driftsform eller inte. Beslutar berörd nämnd att verksamheten kan drivas i annan driftsform läggs verksamheten ut genom ett upphandlingsförfarande.

Nedan kan du lämna in en ansökan om utmanarrätt

Vilken kommunal verksamhet avser din utmaning?

Avser din utmaning hela eller delar av verksamheten?

Avser du att själv driva den aktuella verksamheten? *


Beskriv hur verksamheten avses bedrivas

Bifoga handlingar till ansökan om utmanarrätt

Kontaktuppgifter *
User information
Sidansvar: Elin Johansson
Senast uppdaterad 2016-04-29

Kontakt

Elin Johansson (föräldraledig)
Upphandlare
E-post: elin.johansson6@munkedal.se

Kristin Karlsson
Upphandlare
E-post: kristin.karlsson@munkedal.se

Telefon: 0524-181 69

Länkar

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-29 | Om webbplatsen