Munkedals kommunvapen

Meny

Mänskliga rättigheter

Ett barn och en vuxen promenerar hand i hand i naturen i solsken.

Mänskliga rättigheter handlar om att alla människor är födda
fria med lika värde och lika rättigheter. Mänskliga rättigheter gäller alla människor i hela världen. Varje människa har samma rättigheter oavsett ursprung, kön, religion, sexualitet och hudfärg.

 

Rättigheterna täcker in många delar av en människas liv, till exempel rätten till utbildning, yttrandefrihet, hälsa, arbete samt barns och kvinnors rättigheter. Mänskliga rättigheter handlar om grundläggande saker som alla människor har rätt till, som rätten att vara delaktig i frågor som rör ens liv, att få uttrycka sin åsikt, att ha mat att äta, någonstans att bo, ett arbete och att inte utsättas för våld och kränkningar.

 

Rättigheterna innebär att ingen får diskrimineras och att alla ska behandlas likvärdigt. Staten har ansvar för att se till att rättigheterna efterlevs.

Barns rättigheter

FN har tagit fram en särskild konvention för mänskliga rättigheter när det gäller barn, eftersom barn anses vara en speciellt utsatt grupp och därför i behov av extra skydd. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller
Barnkonventionen som den också kallas, omfattar alla människor under 18 år.

 

Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva
och utvecklas och att barnets bästa alltid ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, att växa upp i trygghet och i frihet från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och deras åsikter ska också beaktas. Barn har också rätt till utbildning, social trygghet, kultur och lek och fritid.

 

Barnkonventionen består av 54 artiklar och tre tilläggsprotokoll som alla bildar en helhet, men artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. De fyra huvudprinciperna är vägledande för hur helheten ska tolkas.

 

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma
rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 

Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

 

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 

Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

 

Sverige anslöt sig till Barnkonventionen 1990 och har lagt ett
förslag på att den ska bli nationell lag från 2020. I Munkedals kommun är arbete med barns rättigheter en prioriterad fråga och vi arbetar aktivt med att stärka barns rättigheter i kommunen.

Syntolkningstext

Film nummer ett

Datoranimerade bilder som förklarar vad barns rättigheter handlar om och att Barnkonventionen skapats för att säkerställa att barns rättigheter efterlevs.

Film nummer två

Intervjuer med barn där de pratar om sina tankar kring barns rättigheter och Barnkonventionen.

 

Senast ändrad: 2017-12-21

Catharina Sundström

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

0524-180 00

munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

Sociala Medier

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.