Startsida

Krisberedskap

Beredskap inför extraordinär händelse i Munkedals kommun


Det moderna samhällets sårbarhet visar sig snabbt vid till exempel ett större strömavbrott, om ett åsknedslag förstör en telefonväxel eller vid en brand i ett varulager.

Vid en samhällsstörning, ställs större krav på kommunens organisation än i normalfallet. Det krävs ett samordnat agerande och förmågan att ge och ta emot information måste utökas.

För att bättre motsvara dessa krav finns  "Ledningsplan för särskilda händelser och höjd beredskap Munkedals kommun".
Den antogs av kommunfullmäktige 2012-03-01.

112 SOS Alarm


till ambulans, räddningstjänst/brandkår, polis, flygräddning, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare m fl. Nödnumret 112 är det gemensamma nödnumret i Europa.

När du når SOS-centralen ska du berätta följande:

  • vad som har hänt
  • var det har hänt
  • vilket telefonnummer du ringer ifrån

Varningssignalen VMA


Signalen "Viktigt meddelande" och "Faran över" provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl 15.

Om varningssignalen VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) går på annan tid än när larmsystemet testas;

  • gå inomhus
  • stäng dörrar, fönster och ventilation
  • följ aktuell information på hemsidan
  • lyssna på lokalradion i P4 för mer information

Varningssignalen består av 7 sekunders signal - därefter 14 sekunders uppehåll - därefter 7 sekunders signal osv. Detta upprepas under minst 2 minuter.

"Faran över" är en cirka 30 sekunder lång signal.

Sidansvar: Lotta Karlsson
Senast uppdaterad 2016-09-06

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Joakim Hagetoft
Telefon: 0523-61 31 12

Räddningstjänstförbundet MittBohuslänlänk till annan webbplats

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-09-06 | Om webbplatsen