Startsida

Posom-gruppen

POSOM - Psykiskt Och Socialt OMhändertagande

Avdelningschefen för IFO har det samordnande ansvaret för POSOM-gruppen.  

Erfarenheterna från stora olyckor de senaste åren visar att det finns ett stort behov av psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade. Det kan vara personer som varit direkt inblandade eller närstående personer.

POSOM-gruppen består av personer från kyrka, omsorg, skola, sjukvård, polis och räddningstjänst. Gruppen har regelbundna träffar för att ta del av erfarenheter från händelser som inträffat och för att vidareutveckla verksamheten.

Syfte

Syftet är att tillgodose de drabbades psykiska och sociala behov i så stor omfattning som möjligt och utgå från redan befintliga stödresurser som det sociala nätverket: familj, släkt och vänner, grannar, arbetsledare och arbetskamrater, föreningar och sammanslutningar med mera.

Sidansvar: Lotta Karlsson
Senast uppdaterad 2016-10-05

Kontakt

POSOM-samordnare
Clarie Engström
Telefon: 0524-181 49

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-10-05 | Om webbplatsen