Startsida

Översvämning

Källaröversvämningar

Vid kraftiga skyfall eller extrem snösmältning kan ledningssystemet bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källare via golvbrunnar och andra avloppsanslutningar. Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat system d.v.s. där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. Tekniska avdelningen/VA kan ge dig information om vilken typ av avloppssystem som din fastighet är ansluten till.

Tillfälliga stopp orsakas oftast av att man spolat ner något olämpligt i avloppet till exempel dambindor, tamponger, tops, bomull, matolja, tomma förpackningar m.m. De vanligaste störningarna inträffar i ledningen från fastigheten till kommunens ledning i gatan. En översvämning kan också orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande dricksvatteninstallation exempelvis en ledning eller disk- tvättmaskin som går sönder. Beakta särskilt under vinterperioden risken för frysskador.

Hur man förebygger källaröversvämningar

 • Spola inte ner sådant i avloppet som kan orsaka stopp.
 • Installera bakvattenventiler eller stängbara golvbrunnar.
 • Nedfarter till garage och andra källarutrymmen utformas så att regnvatten inte kan rinna in i källaren.
 • Kontrollera att regnvatten avleds från fastigheten.
 • Byt ut installationer som är i dåligt skick.
 • Stäng ventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid.
 • Förvara inte värdefulla och fuktkänsliga föremål i källare och framför allt inte direkt på golvet.

Om det inträffar en källaröversvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Flytta om möjligt värdefulla fuktkänsliga föremål.
 • Kontakta försäkringsbolaget.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.
 • Anmäl översvämningen till Samhällsbyggnadsavdelningen/VA som du når dygnet runt via kommunens växel, telefon 0524-180 00.

Sidansvar: Lotta Karlsson
Uppdaterad 2016-09-06

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-09-06 | Om webbplatsen