Startsida

Från socken till storkommun

Socknen var den minsta administrativa enheten fram till år 1862. Då utfärdades en kunglig förordning om kommunal styrelse på landet där det föreskrevs att varje socken skulle utgöra en kommun med kommunalstämma eller fullmäktige. Ansvaret för skolan överfördes från socknen till kommunen år 1951 och med tiden har kommunen fått allt fler ansvarsområden.

1951 beslutades om en sammanslagning av kommunerna i så kallade storkommuner och i vår kommun var dessa Svarteborg, Munkedal och Sörbygdens kommuner. 1967 överfördes Valbo-Ryrs socken till Munkedals kommun. 1971 genomdrevs den så kallade kommunblocksreformen och de tre tidigare kommunerna slogs samman till nuvarande Munkedals kommun 1 januari 1974.

Kommunens senhistoria präglas av utbyggandet av kommunikationer som järnväg (och senare motorväg) och industrialisering. Jord- och skogsbruk är, om än i mindre omfattning är tidigare, en betydande näringsgren.

Munkedals pappersbruk har behållit sin ställning som kommunens största privata arbetsgivare, men här finns dessutom en mängd småföretag, främst inom tillverkningsindustri, handel och service.

I Håby startades i slutet på 1950-talet vad som sägs vara Sveriges första riktiga motell, Motell Traden, med inspiration från USA. Det heter nu Rasta Håby och är det största motellet mellan Göteborg och norska gränsen.

Kommunens tillväxt under en stor del av 1900-talet har i stor utsträckning varit beroende av den större grannkommunen Uddevalla. Uddevallavarvet var under många årtionden en säker arbetsgivare för många munkedalsbor. Från 1960-talet blev Munkedal en populär bostadsort för många med arbete i grannkommunerna. Flerfamiljshus och nya villaområden växte fram i alla kommundelar. I samband med detta byggdes även skolor och förskolor.

Idag är tillväxten stark även för företagandet i Munkedal. Fortfarande spelar kommunikationerna stor roll för kommunens utveckling. Den nya väg E6 som byggts ut mellan Uddevalla och Tanum, erbjuder nya möjligheter för företag och boende.

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-14

Litteratur om Munkedal

Kulturminnesvårdsprogram för Munkedals kommun (1995)

"Fem socknar i Munkedal", del I och del II (1980 och 1986)       (Berfendal, Foss, Håby, Svarteborg och Valbo Ryr)

"Sörbygdens Härad, socknarna Hede, Krokstad och Sanne" (1984)

"En bok om Håby i ord och bild under 1900-talet" (1955)

"Munkedal - en bygd och ett bruk i Bohuslän", Molin (1949)

"Bohusläns märkligare gårdar" (Tiselius CA, 1980

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-14 | Om webbplatsen